Jakie są zasady siewu kukurydzy we Francji? - Wybór daty siewu jest kompromisem między koniecznością wykorzystania optymalnych warunków klimatycznych i wykorzystania potencjału wybranej odmiany - dodaje Renoux.

Przedstawił on podstawowe zasady, którymi kieruje się francuski farmer, na podstawie podręcznika uprawy kukurydzy ARVALIS - Francuskiej Federacji Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo.

Jedną z nich jest fakt, aby gleba była ogrzana, ale nie wysuszona. Kukurydza kiełkuje, kiedy temperatura gleby osiąga 6 do 8 °C. Następuje to zwykle na początku kwietnia. - Przypomnijmy, że na wiosnę temperatura gleby wzrasta sukcesywnie i regularnie bez względu na to jak zmienia się temperatura powietrza. Podłoże nie powinno być wysuszone, ponieważ nasiona potrzebują do kiełkowania wilgoci. Wysuszone podłoże powoduje nieregularne wschody, bardzo obniżające plonowanie - podkreśla.

Jak zaznacza zawsze trzeba brać pod uwagę ryzyko przymrozków, ale nasiono zasiane wystarczająco głęboko (> 5 cm) w podłożu osuszonym (powietrze jest izolatorem) jest chronione przed powierzchniowymi przymrozkami.

Rodzaj gleby ma też duży wpływ na szybkość wschodów: czarna gleba nagrzewa się wiosną szybciej niż gleba jasna w wyniku powierzchniowej absorbcji promieniowania. Co istotne różnica stadium rozwojowego na tym samy polu, może wynosić 2 do 3 liści, w zależności od koloru gleby. Utrzymuje się ona aż do zbiorów.

- Na glebach gliniastych, siew przy pomocy siewnika talerzowego nie jest wskazany (niezamknięte bruzdy stwarzają ryzyko wysuszenia nasion). Przygotowanie do siewu (np. typu Strip Till jesienią lub wiosną) może umożliwiać tworzenie dobrze rozdrobnionej ziemi w rzędach i poprawić wschody. Aby wykorzystać korzystne warunki klimatyczne np. coraz cieplejsze wiosny, kraje w łagodnym klimacie (Francja, Włochy, Portugalia) przyspieszają coraz bardziej daty siewu. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie lepszych plonów - uważa Jean Paul Renoux.

Wysiewając kukurydzę trzeba dążyć do szybkich i jednorodnych wschodów. Ziarno musi być w kontakcie z wilgocią i w warunkach wystarczającego napowietrzenia, co sprzyja kiełkowaniu. Siew musi być:
- wystarczająco głęboki (≥4 do 5 cm), aby uniknąć przymrozków, ptaków i powierzchniowego wysychania gleby
- nie za głęboki (< 9 do 10 cm), celem ograniczenia wyczerpywania rezerw nasion przez wydłużanie koleoptylu, skrócenia czasu wschodu na powierzchnię, a także celem uniknięcia pasożytów zwierzęcych i roślinnych.