1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

27 wrzesień 2007

20 wrzesień 2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Listopad 07

267,0

249,0

1009,3

938,7

Styczeń 08

267,5

249,0

1011,2

938,7