1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

30 sierpień 2007

23 sierpień 2007

30 sierpień 2007

23 sierpień 2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Wrzesień 07

254,0

237,3

972,8

908,7

Listopad 07

254,8

236,5

975,7

905,8