1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

13 wrzesień 2007

6 wrzesień

2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Wrzesień 07

281,3

271,0

1063,1

1035,2

Listopad 07

268,0

273,5

1013,0

1044,8