PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Wiadomości Zbożowe 18.02.2008

Autor: opr. mh

Dodano: 21-02-2008 13:09

Tagi:

Najnowsze informacje z rynków zbożowych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.1.     Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

14 lutego

2008

07 lutego

2008

14 lutego

2008

07 lutego

2008

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Marzec 08

267,8

269,3

961,2

969,3

Maj 08

267,5

268,5

960,3

966,6

Sierpień 08

231,5

232,3

831,1

836,1

WTB -

Hanower           

Pszenica

Marzec 08

271,0

271,8

972,1

977,9

Maj 08

273,0

272,0

979,3

978,6

Sierpień 08

227,5

233,0

816,0

838,3

LIFFE - Londyn  

Pszenica paszowa

Marzec 08

181,5

184,5

876,6

885,6

Maj 08

185,5

188,0

896,0

902,4

Sierpień 08

188,5

191,5

910,5

919,2

CBoT - Chicago  

Pszenica konsumpcyjna 

Marzec 08

379,2

390,6

929,0

960,8

Maj 08

382,5

396,7

937,1

976,0

Lipiec 08

345,8

350,3

847,1

861,8

BCE - Budapeszcie

 

 

Pszenica konsumpcyjna

Marzec 08

65200

66000

893,2

897,6

Maj 08

66500

65700

911,1

893,5

Sierpień 08

50200

49010

687,7

666,5

Pszenica
paszowa
 

Marzec 08

61500

60500

842,6

822,8

Maj 08

46800

45000

641,1

612,0

Sierpień 08

48700

46900

667,2

637,8

Jęczmień paszowy

Marzec 08

54500

54000

746,7

734,4

Maj 08

55500

55000

760,4

748,0

Sierpień 08

44200

42400

605,5

576,6

Na giełdach światowych w Paryżu, Londynie oraz Hanowerze notowania pszenicy konsumpcyjnej w transakcjach terminowych na marzec, maj oraz sierpień uległy nieznacznemu obniżeniu, w ubiegłym tygodniu obserwowano wzrost cen w granicach 8 – 9%. Na giełdzie w Budapeszcie ceny pszenicy konsumpcyjnej, paszowej oraz jęczmienia prawie we wszystkich przypadkach wzrosły. Wyjątek stanowił zakup pszenicy konsumpcyjnej kontraktowanej na marzec.

2. Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE
    za okres 28 stycznia – 03 luty 2008

    (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej)

Pszenica konsumpcyjna

Pszenica paszowa

Jęczmień paszowy

Kraj

[PLN/t]

[EUR/t]

Kraj

[PLN/t]

[EUR/t]

Kraj

[PLN/t]

[EUR/t]

Belgia

906

252

Belgia

841

234

Belgia

809

225

Bułgaria

894

249

Bułgaria

873

243

Bułgaria

846

235

Czechy

836

232

Czechy

774

215

Czechy

753

209

Niemcy

921

256

Niemcy

880

245

Niemcy

834

232

Estonia

813

226

Francja

807

225

Grecja

821

228

Grecja

854

238

Irlandia

845

235

Hiszpania

822

229

Hiszpania

912

254

Litwa

716

199

Francja

725

202

Francja

929

258

Węgry

819

228

Irlandia

832

231

Litwa

803

223

Niderlandy

878

244

Cypr

866

241

Węgry

861

240

Polska

876

244

Litwa

725

202

Austria

926

258

Portugalia

989

275

Węgry

753

209

Polska

889

247

Rumunia

687

191

Niderlandy

857

238

Portugalia

1077

300

Słowacja

695

193

Austria

847

236

Rumunia

880

245

UK

847

236

Polska

817

227

Słowenia

935

260

UE

824

229

Portugalia

980

273

Słowacja

850

236

Rumunia

730

203

Finlandia

783

218

Finlandia

688

191

UK

947

263

UK

785

218

UE

890

247

UE

805

224

3. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa
    dokonujące zakupu zbóż za okres 27 stycznia - 03 lutego 2008

TOWAR

Rodzaj ZIARNA

POLSKA

MAKROREGION

Centralno-Wschodni

Południowy

Północno-Zachodni

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

2008-02-10

2008-02-03

2008-02-10

2008-02-03

2008-02-10

2008-02-03

2008-02-10

2008-02-03

Pszenica

konsumpcyjne

895

889

894

886

902

901

883

873

paszowe

879

876

860

863

896

886

884

880

Żyto

konsumpcyjne

744

765

720

765

788

791

754

740

paszowe

743

751

732

748

--

--

759

753

Jęczmień

konsumpcyjne

731

773

nld

nld

--

nld

nld

772

paszowe

796

817

824

805

nld

836

730

806

browarniane

883

878

nld

nld

890

795

900

883

Kukurydza

paszowe

826

817

830

830

817

816

823

801

Owies

konsumpcyjne

576

569

nld

nld

--

nld

nld

--

paszowe

587

nld

553

nld

--

--

622

--

Pszenżyto

paszowe

806

789

795

781

--

nld

810

795

 

nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji

Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)

 

 

Nazwa makroregionu

Województwa wchodzące w skład makroregionu

centralno-wschodni

lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

południowy

dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

północno-zachodni

kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

4. Aktualności ze Świata

(na podstawie komunikatów FAMMU/FAPA)

UE: CORAZ BARDZIEJ ROZCHWIANY RYNEK ZBÓŻ
Miniony tydzień przyniósł na unijnym rynku zbóż znaczne wahania notowań. Jak można było oczekiwać, wyczerpywanie się światowych zapasów zbóż przeznaczonych na eksport w połączeniu z malejącym, i w związku z tym incydentalnym popytem importowym, dają coraz większe rozchwianie rynku. Po początkowym, wyraźnym spadku cen w okolice 250 euro/tonę, później zakupy ze strony Iraku, Egiptu i Tunezji ponownie rozruszały rynek. W sumie jednak ceny utrzymały się na poziomie niższym od osiągniętego tydzień wcześniej. W czwartek 14 lutego na giełdzie w Paryżu notowania kontraktu marcowego na pszenicę wyniosły 268 euro/tonę (273 euro tydzień wcześniej). Trzeba także pamiętać, że na możliwy wzrost zmienności notowań coraz większy wpływ będą miały komunikaty pogodowe odnoszące się do perspektyw nowych zbiorów i ich kolejne szacunki. Jak dotąd, wskazujące na ich radykalny wzrost.
źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Komisja Europejska, Reuters,

RUNDA Z DOHA: NOWY "DRAFT" OPUBLIKOWANY
W dniu 8 lutego br., Crawford Falconer, opublikował długo oczekiwany skonsolidowany tekst propozycji porozumienia w obszarze rolnictwa, w ramach toczącej się rundy negocjacyjnej (Runda z Doha). Przewodniczący komitetu negocjacyjnego WTO zaprezentował w nim szczegółowe propozycje we wszystkich trzech podstawowych punktach porozumienia, tj. wsparcia krajowego, dostępu do rynku i konkurencyjności w eksporcie.

Jednocześnie ukazał się również podobny dokument dotyczący propozycji liberalizacji handlu dla towarów przemysłowych.
Tekst Falconera odzwierciedla postępy w negocjacjach rolnych, które dokonały się w okresie od opublikowania poprzedniego całościowego dokumentu, w lipcu ubiegłego roku. Podkreślane jest, że udało się w tym okresie dokonać zbliżenia stanowisk w wielu punktach negocjowanego porozumienia. Niestety, nadal jednak ustalenia kluczowe dla rokowań nie zostały doprecyzowane. Chodzi przede wszystkim o wysokość redukcji ceł w poszczególnych grupach. Poza tym zaprezentowany "draft" nie różni się diametralnie od tekstów opublikowanych pod koniec zeszłego i na początku bieżącego roku. Poza dodatkowymi wyjaśnieniami nie odnajduje się w nim żadnych nowych elementów w trzech najważniejszych punktach porozumienia (tj. wsparcia krajowego, dostępu do rynku, konkurencyjności w eksporcie).

Tekst będzie podstawą do dalszych rokowań w ramach rundy, co oznacza, że ich intensywność nie będzie raczej słabnąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieformalne ustalenia ze szczytu w Davos, aby zakończyć rudę jeszcze za kadencji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, G.W.Busha, tj. do końca bieżącego roku. Na przełomie marca i kwietnia br. planowane jest spotkanie na wysokim szczeblu w Genewie. Być może ono okaże się przełomowe dla negocjacji.
FAMMU/FAPA na podst. Agra Net

FISCHER BOEL TWARDO OBSTAJE ZA PROPOZYCJAMI "PRZEGLĄDU ZDROWIA WPR"
Unijna komisarz ds. rolnictwa, Mariann Fischer Boel, na spotkaniu z włoską organizacją Confcooperative jednoznacznie opowiedziała się za fundamentalnymi propozycjami przedstawionymi w listopadzie ubiegłego roku w ramach tzw. Przeglądu Zdrowia WPR (Health Check). Głos ten jest tym bardziej istotny, iż niektóre kluczowe propozycje, zaprezentowane w ramach przeglądu, budzą duże kontrowersje zarówno wśród unijnych rolników, jak i ministrów rolnictwa kilku krajów członkowskich.
Komisarz pokreśliła po raz kolejny, iż przegląd nie jest nową reformą, jednak nie może być rozpatrywany jedynie jako zestaw, przypadkowych technicznych dostosowań. Bazuje on bowiem na spójnych koncepcjach, które razem się uzupełniają.
Przede wszystkim Fischer Boel opowiedziała się mocno za pełniejszym oddzieleniem płatności bezpośrednich od produkcji (decoupling) - tj. objęciem tym mechanizmem części dopłat, które nadal pozostały powiązane z produkcją (coupled). Niemniej jednak, komisarz jest za pozostawieniem płatności powiązanych z produkcją w niektórych przypadkach, kiedy ich zmiana wiązałaby się z ryzykiem środowiskowym bądź ekonomicznym. Takie stanowisko zostało przedstawione na posiedzeniu komitetu ds. regionów w Brukseli w ubiegły czwartek.
Niezmienne jest również podejście Fischer Boel do planów zmian w mechanizmach interwencji rynkowej. Dla przypomnienia wyjściową propozycją było odejście od skupu interwencyjnego dla kolejnych gatunków z wyjątkiem pszenicy chlebowej. Komisja chce przyjąć model zastosowany w przypadku kukurydzy - progresywnego obniżania rocznych kwot w skupie, aż do zrównania ich z zerem.
Propozycje legislacyjne w ramach "Przeglądu Zdrowia WPR" zostaną najprawdopodobniej opublikowane w maju br.
FAMMU/FAPA na podst. Agra Net

UE - PRAWDOPODOBNIE W LUTYM EUROPEJSKIE LOGO EKOLOGICZNE
Dnia 26 lutego br. na paryskich targach rolniczych (SAI) komisarz Fisher Boel zaprezentuje nowe europejskie logo produktów ekologicznych. Wszystkie kraje Unii (poza Szwecją i Wielką Brytanią) głosowały za tym nowym logo w którym będzie słowo "bio" oraz "niebieski uśmiech" z 12 gwiazdami na zielonym tle. Użycie logo będzie możliwe w produktach zawierających przynajmniej 95% składników ekologicznych, przy czym narodowe czy prywatne logo będzie mogło współistnieć. Wprowadzenie przepisów wykonawczych w życie przez Stały Komitet ds. Produkcji Ekologicznej spodziewane jest przed latem br. Europejskie regulacje prawne produkcji ekologicznej mają wejść w życie od 1 stycznia 2009 roku. Fakt, że logo jest podobne do tego używanego w marketach Aldi dla żywności ekologicznej może nieco opóźnić oficjalną prezentację unijnego logo w Paryżu.
źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts

FRANCJA - ZAKAZ UPRAWY KUKURYDZY GMO MON810 PRZEKAZANY DO KE
Francja 8 lutego br. oficjalnie zadeklarowała zakaz uprawy kukurydzy GMO MON810 poprzez wysłanie listu w tej sprawie do KE. Powołano się na "klauzulę bezpieczeństwa" do czasu jak Komisja ponownie oceni tę odmianę kukurydzy. Minister środowiska stwierdził, że jest potrzeba dokładniejszych ponownych badań do jej reautoryzacji. EFSA ma 6 tygodni na ustosunkowanie się do tej kwestii. Dnia 11 stycznia francuskie "kręgi naukowe" wyraziły się z rezerwą, co do bezpieczeństwa MON810. Francuski premier Fillon wprowadził 14 stycznia br. moratorium na komercyjną uprawę kukurydzy GMO MON810 f-y Monsanto. Decyzja była odpowiedzią na naukowy raport opublikowany tydzień wcześniej, który neguje bezpieczeństwo tej odmiany kukurydzy modyfikowanej genetycznie. W 2007 roku we Francji uprawiano tą jedyną odmianę kukurydzy GMO autoryzowaną do uprawy w UE na 22 tys. ha. Węgry, Austria i Grecja również powoływały się na klauzulę bezpieczeństwa przeciw MON 810 podkreślając zły wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, ale EFSA negowała to uparcie utrzymując, że odmiana jest bezpieczna.
źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts

HISZPANIA: WYSOKIE ZAPASY JĘCZMIENIA
Według hiszpańskiego stowarzyszenia producentów pasz (CESFAC), hiszpańscy rolnicy dysponują nadal sporymi zapasami jęczmienia, które wkrótce mogą trafić na rynek. Oceniane są one na przynajmniej 4 mln ton. Oszacowanie oparte jest na wynikach sprzedaży.
Ubiegłoroczne zbiory jęczmienia w Hiszpanii były rekordowe - w wysokości ok. 11,6 mln ton.
FAMMU/FAPA na podst. Reuters

UE - MNIEJ RZEPAKU WIĘCEJ ZBÓŻ NA ODŁOGOWANYCH GRUNTACH
W 2008 roku po zawieszeniu odłogowania powierzchnia uprawy rzepaku na gruntach odłogowanych w państwach starej Unii UE15 zmniejszy się o 400 tys. ha (-6,4%) do 6,1 mln ha. Odłogowanie zawieszono w paŹdzierniku 2007 w celu poprawy bilansu zbóż w Unii, a odłogowanie dotyczyło tylko państw starej unii. Wcześniej grunty odłogowane mogły być przeznaczone tylko do upraw przemysłowych. Zasiewy zbóż w UE27 wzrosną o 2,9 mln ha (+5,2%) do 59,5 mln ha, natomiast w UE15 o 1,7% do 3,6 mln ha.
Obszar (mln ha) zmiana (mln ha) zmiana%
zboża w UE27 59,5 +2,9 +5,2
w UE15 36,6 +1,7
w UE12 22,9 +1,2
rzepak w UE15 6,1 -0,4 -6,4
źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts

RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

UKRAINA: PROGNOZY WYSOKICH ZBIORÓW
Według firmy doradczej APK-Inform, zbiory pszenicy na Ukrainie w nadchodzącym sezonie prognozowane są na 19,5 mln ton wobec 13,9 mln ton sezon wcześniej. Przewidywania oparte są na oszacowaniu areału upraw. Według oficjalnych statystyk, pod uprawy zbożowe przeznaczono 7,7 mln ha wobec 6,7 mln ha w poprzednim sezonie.
W ubiegłym tygodniu wiodąca, ukraińska firma doradcza UkrAgroConsult oceniła tegoroczną produkcję zbóż na 38,2 mln ton w porównaniu do 29,29 mln ton w kończącym się sezonie. Prognoza zbiorów pszenicy jest nieco niższa w stosunku do przewidywań APK-Inform, tj w wysokości 18,4 mln ton.
FAMMU/FAPA na podst. Agra Net

BRAZYLIA: MOŻLIWE WIĘKSZE BEZCŁOWE KONTYNGENTY W IMPORCIE PSZENICY
Brazylia rozważa zwiększenie bezcłowych kontyngentów w imporcie pszenicy z krajów nie należących do bloku MERCOSUR, jeśli dostawy z sąsiedniej Argentyny pozostaną nadal ograniczone. Możliwe jest wprowadzenie kwoty w wysokości 1 mln ton w przywozie pszenicy (bez 10% cła) od dostawców spoza ugrupowania MERCOSUR.
Brazylia zaliczana jest do największych importerów pszenicy, uzupełniając ziarnem z importu aż 50-70% swojego krajowego zapotrzebowania na ten gatunek, szacowanego na ok. 10 mln ton.
FAMMU/FAPA na podst. Agra Net

ROSJA: DUŻY POTENCJAŁ W EKSPORCIE ZIARNA
Według niemieckiej agencji analitycznej ZMP, Rosja ma znaczny potencjał, aby odgrywać większą, niż dotychczas, rolę wśród dostawców ziarna. W przyszłości Rosja może być nawet wiodącym eksporterem zbóż na świecie, ale już w przyszłym sezonie możliwy jest znaczny wzrost rosyjskiego wywozu - oceniają niemieccy analitycy.
Wysokie zbiory, odnotowane w ubiegłym roku, w połączeniu z niesłabnącym zapotrzebowaniem na ziarno ze strony importerów oraz wyjątkowo wyśrubowanymi cenami już przyczyniły się do znacznego wzrostu rosyjskiego wywozu ziarna w pierwszej połowie sezonu handlowego 2007/08. Wysokiego eksportu należy spodziewać się także w nadchodzącym sezonie. Według ostatnich oszacowań rosyjscy rolnicy przeznaczyli o ok. 2 mln ha więcej pod uprawę zbóż ozimych w stosunku do poprzedniego sezonu.
Jak na razie jednak rosyjski wywóz pszenicy i jęczmienia został znacznie ograniczony. W obawie przed nadmiernymi zwyżkami cen ziarna na rynku krajowym i w konsekwencji wysoką inflacją, rząd wprowadził restrykcje w wywozie tych dwóch gatunków. Od 12 listopada ubiegłego roku obowiązują wysokie - 30% cła wywozowe w eksporcie jęczmienia. Zastosowane wówczas 10% cła dla pszenicy w styczniu br. zostały podniesione do aż 40%. Tak wysokie wywozowe stawki celne są skuteczną barierą w eksporcie.

Od początku sezonu handlowego do połowy grudnia ubiegłego roku rosyjski eksport zbóż wyniósł 10,8 mln ton, w tym 9,7 mln ton stanowiła pszenica, a  1 mln ton jęczmień.
W ocenie ZMP, Rosja ma ogromny potencjał zwiększenia produkcji zbożowej i eksportu w średnim okresie. Szacuje się, że możliwy jest znaczny wzrost powierzchni upraw zbóż = oceniany na 20 - 25 mln ha.
W okresie najbliższych pięciu lat planowane jest znaczne zwiększenie rosyjskiej produkcji zbóż - nawet do 110 mln ton. W nieodległej przyszłości Rosja może więc dysponować nadwyżką eksportową w wysokości ok. 25 mln ton. Według niektórych analityków, prawdopodobne jest dalsze zwiększenie rosyjskiej produkcji zbożowej nawet do ok. 125 mln ton  w okresie do 2020 r., co oznaczałoby zwiększenie potencjału eksportowego do 50 mln ton.
FAMMU/FAPA na podst. Agra Net
 

5. Prasa krajowa

Jak za zboże

Ceny zbóż na światowych rynkach znów idą w górę. To oznacza, że stabilizacja cenowa powoli mija – oceniają maklerzy. Jeszcze przed zbiorami cena pszenicy konsumpcyjnej może przekroczyć magiczną kwotę tysiąca złotych za tonę.

Na ostatnich przetargach warszawskiej giełdy towarowej pszenicę konsumpcyjną oferowano po 900 złotych za tonę. Żyto kosztowało 800 a kukurydza 830 złotych. W poniedziałek, na giełdzie w Stanach Zjednoczonych ceny zbóż znacznie wzrosły.

Andrzej Bąk, główny specjalista Warszawskiej Giełdy Towarowej – "To jest ponad 400 dolarów za tonę, czyli w przeliczeniu na złotówki daje to 1050 złotych za tonę."

Wysokie ceny zbóż za Oceanem sugerują, że ich import ze Stanów nie ma w tej chwili żadnego sensu. Podobnie jest również na europejskim rynku. Sytuacji nie uspokajają nawet informacje o zapasach zbóż znajdujących się w magazynach rolników, którzy w oczekiwaniu na jeszcze wyższą cenę wciąż wstrzymują się ze sprzedażą.

Maciej Tomaszewicz, Izba Zbożowo-Paszowa – "W pesymistycznych szacunkach jest to ilość około 1 miliona ton, w optymistycznych szacunkach nawet 2 miliony ton."

Ceny zbóż po rozpoczęciu zbiorów najprawdopodobniej też będą wysokie, bo zapasy ziarna na świecie są rekordowo niskie i według szacunków w tej chwili wystarczają na 53 dni.
Agrobiznes, TVP1
12 lutego 2008

Źródło: Krajowa Federacja Producentów Zbóż

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.71.68
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!