1.     Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

08

listopad

2007

15

listopad

2007

08

listopad

2007

15

listopad

2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Listopad 07

230,8

216,5

839,9

792,4