1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

11 październik 2007

18 październik 2007

11 październik 2007

18 październik 2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Listopad 07

249,0

236,8

938,7

877,8

Styczeń 08

249,5

236,5

940,5

876,9