1.     Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

21 lutego

2008

14 lutego

2008

21 lutego

2008

14 lutego

2008

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Marzec 08

268,0

267,8

959,4

961,2

Maj 08

267,0

267,5

955,9

960,3