PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Wiadomości Zbożowe 29.10.2007

Autor: Krajowa Federacja Producentów Zbóż/mh

Dodano: 29-10-2007 16:42

Tagi:

Najnowsze informacje z rynków zbożowych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.  1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Listopad 07

236,8

227,0

877,8

827,1

Styczeń 08

236,5

227,3

876,9

828,0

Marzec 08

237,3

227,3

879,7

828,0

WTB -

Hanower           

Pszenica

Listopad 07

235,0

 

871,3

 

Styczeń 08

241,0

 

893,6

 

Marzec 08

244,0

 

904,7

 

 

Cena w GBP/t

Cena w zł/t

 

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

LIFFE - Londyn

 

Pszenica (B) paszowa

Listopad 07

135,0

151,0

824,7

789,5

Styczeń 08

154,8

155,0

856,0

810,5

Marzec 08

163,0

158,0

867,3

826,5

 

Cena w USD/t303,3

Cena w zł/t

 

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

CBoT - Chicago

 

Pszenica konsumpcyjna

 

Grudzień 07

303,3

294,7

789,1

754,1

Marzec 08

310,3

301,8

807,3

770,1

Maj 08

295,6

286,8

769,0

731,9

 

 

 

Cena w HUF/t

Cena w zł/t

 

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

BCE - Budapeszcie

Pszenica konsumpcyjna

Grudzień 07

60200

58800

891,2

853,2

Marzec 08

61300

59950

907,5

870,4

Maj 08

64100

63300

948,9

919,0

Pszenica B paszowa

Grudzień 07

59000

58200

873,4

845,0

Marzec 08

61500

59900

910,4

869,7

Maj 08

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

 

Jęczmień paszowy

Grudzień 07

58000

57200

858,6

830,5

Marzec 08

59500

58700

880,8

852,3

Maj 08

61000

60200

903,0

874,0

Ceny zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych we wszystkich przypadkach zmalały.

Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE za okres od 08 – 14 października 2007

(wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej)

Pszenica konsumpcyjna

Pszenica paszowa

Jęczmień paszowy

Kraj

[PLN/t]

[EUR/t]

Kraj

[PLN/t]

[EUR/t]

Kraj

[PLN/t]

[EUR/t]

Belgia

934

251

Belgia

863

232

Belgia

904

243

Bułgaria

930

250

Bułgaria

844

227

Bułgaria

740

199

Czechy

794

214

Czechy

736

198

Czechy

766

206

Grecja

859

231

Francja

803

216

Grecja

803

216

Hiszpania

971

261

Irlandia

908

244

Hiszpania

868

233

Francja

897

241

Litwa

729

196

Francja

893

240

Włochy

991

267

Węgry

900

242

Irlandia

891

240

Litwa

807

217

Niderlandy

882

237

Włochy

913

245

Węgry

888

239

Polska

833

224

Cypr

878

236

Austria

948

255

Portugalia

986

265

Litwa

766

206

Polska

841

226

Słowacja

684

184

Węgry

867

233

Rumunia

801

215

UE

834

224

Niderlandy

937

252

Słowenia

1015

273

Austria

848

228

Słowacja

774

208

Polska

706

190

Finlandia

833

224

Portugalia

986

265

Szwecja

968

260

Rumunia

476

128

UE

891

239

Słowacja

666

179

Finlandia

742

200

Szwecja

895

241

UE

818

220

Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż za okres 07 – 14 października 2007

POLSKA

MAKROREGION 

 

 

Centralno-Wschodni

Południowy

Północno-Zachodni

TOWAR

Rodzaj ZIARNA

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

Cena [zł/tona]

 

 

2007-10-14

2007-10-21

2007-10-14

2007-10-21

2007-10-14

2007-10-21

2007-10-14

2007-10-21

Pszenica

konsumpcyjne

845

844

821

823

873

851

820

846

paszowe

833

837

819

838

831

806

841

842

Żyto

konsumpcyjne

740

762

695

721

717

690

752

779

paszowe

700

726

605

683

--

nld

720

737

Jęczmień

konsumpcyjne

739

754

716

705

nld

776

748

778

paszowe

706

737

736

749

728

769

697

731

browarniane

813

861

793

802

703

729

829

893

Kukurydza

paszowe

790

785

795

771

809

768

780

797

Owies

konsumpcyjne

634

612

--

nld

--

--

634

615

paszowe

605

639

559

594

--

--

615

656

Pszenżyto

paszowe

743

757

756

752

nld

nld

737

761

Najwyższa cena pszenicy konsumpcyjnej płacona dostawcom przez przedsiębiorstwa odnotowana była w regionie południowym Polski i wynosiła ona (21 października 2007 roku) 851 zł/t. Była ona wyższa od najniższej ceny (makroregion północno-zachodni polski) o 3,3 proc.

4. Aktualnośći ze Świata

(na podstawie komunikatów FAMMU/FAPA)

 UE: ŁAGODZENIE DROŻYZNY NA RYNKU ZBÓŻ
Seria decyzji, podjętych przez władze Unii - przypomnijmy, zniesienie ceł w imporcie zbóż, zniesienie wymogu odłogowania, czy wreszcie ostatnie dopuszczenie na rynek Unii trzech rodzajów kukurydzy GMO (patrz notatka poniżej) - w połączeniu z reakcjami rynkowymi (spadek popytu ze strony importerów i nasilające się protesty sektora hodowlanego) przynoszą coraz większe efekty cenowe. W omawianym tygodniu dołączyły się do tego również dawno nie widziane opady w Australii oraz porzucenie przez Rosję planów wprowadzenia 30% cła na eksport pszenicy. W efekcie w czwartek 25 października notowania kontraktu z terminem realizacji w styczniu 2008 r. na giełdzie w Paryżu wyniosły 229 euro/tonę (237 euro tydzień wcześniej). Większość analityków zgadza się przy tym, że to jeszcze nie koniec obniżek. Na przetargu we wspomniany czwartek Komitet Zarządzający ds. Rynku Zbóż  zaaprobował sprzedaż z węgierskich zapasów kukurydzy 3 619 ton po cenie minimalnej 206,68 euro. W ramach codziennych licencji importowych na uwagę zasługuje przede wszystkim zezwolenie na przywóz 530 tys. ton kukurydzy, co oznacza zakup od początku sezonu już 4,8 mln ton tego zboża wobec 1,4 mln ton w tym samym okresie przed rokiem.
FAMMU/FAPA na podst.: Komisja Europejska, Reuters,

KE ZATWIERDZIŁA TRZY TYPY ZMODYFIKOWANEJ GENETYCZNIE KUKURYDZY
W ostatnią środę Komisja Europejska zaaprobowała autoryzację trzech typów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy i jednej odmiany GM buraka cukrowego. Pozwolenie dotyczy tylko importu wymienionych odmian na terytorium Wspólnoty z przeznaczeniem ich do spożycia przez ludzi, w celach paszowych i do przetwórstwa przemysłowego. Autoryzacja nie obejmuje jednak ich uprawy w UE.
Zatwierdzono następujące typy kukurydzy: 1507xNK03, NK603xMON810 i 59122 Herculex RW oraz typ GM buraka cukrowego H7-1. Autoryzacja jest ważna przez 10 lat. Wszystkie te typy zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy zawierają odporność na szkodniki roślin. Są to produkty dwóch firm biotechnologicznych - DuPont i Dow Agrosciences LLC. Rzecznik firmy Du Pont oprócz zadowolenia z decyzji Komisji wyraził także nadzieję, że będzie ona krokiem w kierunku dalszych autoryzacji zmodyfikowanych genetycznie odmian, w tym również tych dotyczących uprawy w Unii.

Odblokowanie autoryzacji niektórych odmian GM kukurydzy w znacznej część związane jest z napiętym bilansem zbóż paszowych w Unii. Gorsze zbiory kukurydzy (i zbóż ogółem) w połączeniu z niskim poziomem zapasów początkowych spowodowały gwałtowny wzrost cen. Jednym z czynników mających wpływ na podrożenie ziarna było zwiększone zapotrzebowanie na zboża ze strony przemysłu paliw ekologicznych. Pomimo bardzo dobrych zbiorów zbóż paszowych na świecie - w tym przede wszystkim kukurydzy - Unia nie była w stanie uzupełnić niedoborów importem np. ze Stanów Zjednoczonych, ze względu na restrykcyjne przepisy wobec odmian zmodyfikowanych genetycznie. Teraz, po autoryzacji trzech odmian GM tego gatunku, sytuacja ta może ulec poprawie. Niemniej jednak spotyka się sceptyczne opinie co do znaczenia tego faktu na wzrost zakupów amerykańskiej kukurydzy przez Unię. W Stanach Zjednoczonych uprawia się wiele odmian GM, a w silosach zazwyczaj nie stosuje się segregacji pod względem odmianowym. Może to utrudnić znalezienie czystego odmianowo ziarna.
FAMMU/FAPA na podst.: Komisja Europejska, AgraNet 

UKRAINA: PROGNOZOWANE ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ZBOŻOWEJ W PRZYSZŁYM ROKU
Według wiodącej firmy doradczej UkrAgroConsult, w przyszłym sezonie ukraińska produkcja zbóż może wzrosnąć do 37,565 mln ton wobec 27,7 mln ton w tym sezonie. Przyszłoroczne zbiory pszenicy miękkiej zostały ocenione na 17,5 mln ton w porównaniu do 13,7 mln ton w bieżącym roku, a jęczmienia na 10,5 mln ton wobec 6,15 mln ton w tym roku.
Przewidywany wzrost produkcji będzie wynikał zarówno ze wzrostu areału upraw zbóż - z 15,5 mln ha do 15,625 mln ha, jak również z lepszego plonowania. Prognozowana wysokość plonów to średnio 2,51 ton z ha wobec 2,06 ton z ha rok wcześniej.
W bieżącym sezonie Ukraina odnotowała najgorszą suszę w tym stuleciu, która spowodowała straty na powierzchni ok. 1 mln ha. Niekorzystne warunki agrometeorologiczne przyczyniły się do drastycznego spadku zbiorów - z prognozowanych na początku sezonu 38 mln ton do zaledwie 28-30 mln ton. W poprzednim sezonie zbiory zbóż na Ukrainie wynosiły 34,25 mln ton.
FAMMU/FAPA na podst.: Reuters, UkrAgroConsul

ROSJA: OBAWY O EWENTUALNE SKUTKI ZAOSTRZENIA RESTRYKCJI W EKSPORCIE PSZENICY
Po formalnym wprowadzeniu 10% stawki celnej w eksporcie pszenicy miękkiej (co nastąpi w połowie listopada br.), Rosja przymierza się do zaostrzenia restrykcji w wywozie tego gatunku. Rozważane jest podniesienie ceł do aż 30%. Według analityków SovEcon, wzrost stawki celnej dla pszenicy jest bardzo prawdopodobny. Analitycy obawiają się jednak zwyżki cen na rynku światowym, który może być związany z takim posunięciem rosyjskiego rządu. Cena rosyjskiej pszenicy w eksporcie wzrośnie bowiem co najmniej o 70 euro za tonę. Biorąc pod uwagę znaczącą pozycję Rosji wśród dostawców pszenicy paszowej na świecie krok ten nie pozostałby bez znaczenia na kształtowanie się cen na rynku światowym. Zaostrzenie restrykcji miałoby pomóc w stabilizacji krajowego rynku zbożowego, na którym również odnotowuje się wyjątkowo wysoki poziom cen. Ponadto w tym samym celu - złagodzenia zwyżek cen - rosyjski rz±d zamierza zastosować sprzedaż ziarna z zapasów interwencyjnych, zgromadzonych w poprzednich sezonach.

Jak ocenia SovEcon podniesienie ceł w eksporcie rosyjskiej pszenicy może mieć dramatyczne skutki dla światowego rynku. Drastyczne zmniejszenie dostaw z Rosji nawet na miesiąc oznacza, iż ok. 1,2-2 mln ton pszenicy paszowej nie trafi za granicę. Jeśli stałoby się to w listopadzie lub grudniu br., jeszcze przed dostawami z krajów półkuli południowej (Argentyna i Australia), to mogłoby spowodować gwałtowny wzrost cen pszenicy na rynkach zagranicznych. Na doniesienia o ewentualnym wzroście opłat celnych w eksporcie rosyjskiej pszenicy już zareagowała giełda w Chicago - wzrostem notowań w kontraktach.

Przeciwko planowanemu podniesieniu ceł wywozowych dla pszenicy opowiedział się rosyjski zwi±zek zbożowy. Zwi±zkowcy twierdz±, że dalsze restrykcje uderzą w krajowych producentów zbóż. Podczas gdy 10% cła dla pszenicy przyczynią się do spadku cen tego gatunku na rynku krajowym, to 30% spowodują zatrzymanie eksportu.
FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet

Nieopłacalne biopaliwo

Plantatorzy rzepaku uprawiający tę roślinę z przeznaczeniem na biopaliwa są w tym roku zawiedzeni. Decydując się na taką sprzedaż swoich plonów rolnicy musieli wcześniej podpisać umowę z przetwórcami.

Miał to być opłacalny interes. Tymczasem, po żniwach wielu otrzymało za rzepak sporo niższą cenę niż ci, którzy sprzedawali go do zakładów przetwórstwa spożywczego. Kilka dni temu Komisja Europejska podała, że unijne dopłaty do roślin energetycznych będą o około 1/3 niższe niż przewidywano.Okazało się bowiem, że rolnicy „Wspólnoty” - zasiali dużo więcej roślin energetycznych niż wcześniej planowano. I ogólną sumę dopłat przeznaczoną na ten cel trzeba teraz podzielić na większą liczbę hektarów. Poza tym, nie wszyscy będą mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia krajowego do tej produkcji. Jest ono bowiem wypłacane w ramach pomocy de miminis. A niektórzy rolnicy już ją wykorzystali, np. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego.

Jeśli nie będzie lepszych zachęt dla rolników to pod dużym znakiem zapytania stanie cały program produkcji biopaliw. A może się skończyć karami dla firm sprzedających paliwa, które od nowego roku będą musiały dodawać do paliw odpowiednią ilość biokomponentów.
Źródło: TVP3 (Data zamieszczenia: 2007-10-29) 

Ceny spadają, a chętnych jak nie było, tak nie ma. (Agrobiznes, TVP1 25 października 2007)

Na rynku zbóż zapanował spokój, żeby nie powiedzieć zastój. Producenci narzekają, że znalezienie odbiorców na większe partie surowca i jeszcze uzyskanie zadowalającej ceny graniczy z cudem. Wszystko dlatego, że większość przetwórców ma pełne magazyny, a kupować tylko po to, żeby kupić nikt nie chce.

Do tego dochodzi, spadająca co prawda, ale i tak wysoka cena. Wynik jest jeden – kto nie musi, ten zakupów nie robi. Producenci nie chcą zbyt tanio sprzedać skóry i jeśli potencjalny nabywca ich zdaniem zaniża cenę, to wolą wycofać się z transakcji i poczekać. Na co dokładnie czekają rolnicy? Na wyższe ceny. Jak mówią, zapasy w magazynach przetwórców kiedyś się wyczerpią i wtedy przyjdzie czas na zyskowną sprzedaż. Jednak mogą się przeliczyć, bo przetwórcy większe transakcje przewidują dopiero w okolicach marca.

Jeszcze tydzień temu tona pszenicy kosztowała nawet 870 złotych, dziś najwyższa cena to 830 złotych, a i tak chętnych do kupna jest niewielu. Podobnie jest z owsem czy jęczmieniem. Choć ich ceny spadły nawet o 50 złotych za tonę, to do transakcji praktycznie nie dochodzi.


 Źródło: Krajowa Federacja Producentów Zbóż

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.158.15.97
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!