1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

18 paźdz 2007

25 paźdz 2007

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Listopad 07

236,8

227,0

877,8

827,1

Styczeń 08

236,5

227,3

876,9

828,0