W Pasie Centralnym duża część plantacji kukurydzy wyrzuca pierwsze wiechy. Oznacza to, że rośliny kończą intensywny rozwój wegetatywny i zaczyna się ich rozwój generatywny. Wiechowanie to także sygnał, że rośliny wchodzą w jeden z najbardziej krytycznych okresów w całym rozwoju rośliny. Warunki panujące w tym czasie mają ogromny wpływ na wielkość wykształcenia kolb przez roślinę i jej uziarnienie.

Na jakie zagrożenia jest teraz narażona kukurydza? Prześledźmy kilka, niestety całkiem prawdopodobnych, scenariuszy:

Wysokie temperatury i niedobór opadów

Deficyt wody doskwierający kukurydzy w okresie przed pokazaniem się wiech i podczas wiechowania ma wyraźny wpływ na plonowanie tej uprawy. Niedobór opadów może przyczynić się do wykształcenie małych i zredukowanych kolb (ze zredukowaną ilością zawiązywanych ziarniaków). Jeśli upały i susza będą panowały podczas pylenia, może to powodować problemy w zapyleniu kolb. Pogłębiający się deficyt wody w lipcu może także być przyczyną słabego zaziarnienia kolb kukurydzy. Na szczycie kolby ziarniki mogą przestać się rozwijać i w efekcie zamierać. Problemy z zaziarnieniem będą tym większe im rośliny będą słabo zaopatrzone w bor (największe problemy z niedoborem boru pojawiają się w kukurydzy w lata suche). Niedobór boru w czasie kwitnienia prowadzi do zakłócenia procesu formowania kolb i objawia się tzw. guzikowatością kolb.

Intensywny nalot omacnicy, porażenie głownią kukurydzy

Okres wiechowania to także okres intensywnych nalotów omacnicy prosowianki, a także wylęgów gąsienic. Dla wielu plantatorów jest to sygnał do obserwacji rozwoju szkodnika i stosowania insektycydów. Od warunków kwitnienia i pylenia kukurydzy zależy także procent porażenia roślin głownią guzowatą kukurydzy. Nasilenie tej choroby może wystąpić, gdy w okresie kwitnienia kukurydzy będą panować wysokie temperatury połączone z przelotnymi obfitymi opadami deszczu.

Groźne gradobicie

W okresie wiechowania groźne w skutkach może także się okazać gradobicie. Gradziny nie tylko mogą silnie uszkadzać liście (podziurawić, poszarpać). Gdy trafią na wiechę, mogą ją nawet ściąć. Z kolei, gdy grad pojawi się we wczesnych fazach wiechowania i uderzy w szypułkę wiechy, może to powodować jej całkowite zamieranie lub wytworzenie bezużytecznej pierzastej wiechy.

Podobał się artykuł? Podziel się!