Aleksandra Langenheld z DG Energi and Transport (DG Tren) wymieniła korzyści z osiągnięcia 10% udziału biopaliw w 2020 roku. Wg niej cel pozwoli na zmniejszenie importu paliw o równowartość 33 mln ton, przyczyni się do powstania 120 tys. nowych miejsc pracy oraz wzrostu produktu krajowego brutto o 0,17%. Zamierzony cel dla udziału biopaliw będzie też etapem na drodze do rozwoju biopaliw II generacji.

Kwestiami zajmuje się Grupa Robocza ds. Biopaliw, która będzie miała kluczowe dyskusje w lipcu i wrześniu. Nowe rozporządzenie biopaliwowe jest przewidywane na początek 2009 roku, a wejście rozporządzenia w życie był oby w marcu 2010 roku. Niepewność stanowi opozycja niektórych państw jak np. Włoch, które chciałyby zmniejszenia celu 10% biopaliw w transporcie oraz niektórzy cz

A w Czechach wystartował program wzrostu udziału biopaliw w transporcie. Rząd zalegalizował ostatnio 2% bio dodatek do biodiesla i bioetanolu. Od 2009 roku zawartość biododatk

Natomiast w porcie Rotterdamie w 2008 roku wzrośnie przepływ biopaliw. Dla bioetanolu spodziewany jest wzrost poziomu handlu z 1,6 mln ton w 2007 roku do 2-2,2 mln ton w br. Przepływ biodiesla powinien wzrosnąć z 1,2 mln ton do 1,6-1,8 mln ton. Przyczyną jest wzrost subsydiowanego importu B99 z USA, który jest mieszany już na miejscu z ropą. Dopóki ta praktyka jest legalna spodziewany jest jeszcze większy import.

Źródło: FAMMU/FAPA

Podobał się artykuł? Podziel się!