Zbiory zbóż w Polsce zostały oszacowane na blisko 30 mln ton w porównaniu do 31,26 mln ton w zeszłym roku. Produkcja pszenicy miękkiej nie odbiega znacząco od zeszłorocznego wyniku i jest oceniana na 11,16 mln ton, w 2014 r. było to 11,48 mln ton. Podobnie zbiory jęczmienia szacowane są na 3,3 mln ton, tylko w niewielkim stopniu odbiegają od ubiegłorocznego poziomu. Natomiast spadek produkcji będzie miał miejsce w przypadku kukurydzy – z 4,19 mln ton w 2014 roku do 3,48 mln ton w bieżącym. Mniej niż przed rokiem zebrano również pszenżyta, wielkość zbiorów oceniana jest na 4,5 mln ton, rok wcześniej było to 5,2 mln ton. Spadki zostały częściowo zrekompensowane przez lepsze wyniki produkcji żyta, gdzie odnotowano wzrost z 2,78 mln ton w roku ubiegłym do 3 mln ton w bieżącym sezonie. Wzrost produkcji dotyczy także sorgo – z 2,9 mln ton do 3,15 mln ton.

Produkcja zbożowa Francji, która jest liderem w unijnej produkcji zbóż, wyniosła w tym roku 69,7 mln ton wobec 70,6 mln ton zebranych w zeszłym sezonie. Na rekordowo wysokie oceniane są zbiory francuskiej pszenicy miękkiej 39,18 mln ton w porównaniu do 37,4 mln ton sezon wcześniej. Większa jest także produkcja jęczmienia i wynosi 12,4 mln ton wobec 11,7 mln ton rok wcześniej. Francja odnotuje jednak gorsze niż przed rokiem zbiory kukurydzy, szacowane na 13,4 mln ton, w zeszłym roku ich wielkość stanowiła 17 mln ton.

W Niemczech Coceral ocenił produkcję zbóż na poziomie 48,5 mln ton w porównaniu do 52,3 mln ton w poprzednim sezonie. Mimo spadku produkcji wynik należy uznać za relatywnie dobry. Zbiory pszenicy miękkiej wyniosły 26,2 mln ton, a rok wcześniej stanowiły wielkość 27,8 mln ton. Jęczmienia zebrano 11,7 mln ton i jest to poziom zbiorów bardzo zbliżonych do zeszłorocznego wyniku, a kukurydzy 3,95 mln ton o blisko 24,5 proc mniej niż przed rokiem, kiedy produkcja wynosiła 5,23 mln ton.

Podobał się artykuł? Podziel się!