Ponad 70 proc. zbóż jarych w naszym kraju stanowią mieszanki. Powodem jest stosunkowo niska jakość naszych gleb przy równoczesnej dużej ich zmienności. W połączeniu z nieprzewidywalnością aury ich uprawa jest zdecydowanie bezpieczniejsza od zasiewów jednogatunkowych.

Niesprzyjające dla jednego z komponentów warunki pogodowe mogą być korzystne dla drugiego, który wtedy przejmuje dominację, co zapewnia mieszance wierność plonowania. Nie jest to jedyna przyczyna. Wysiewając dwa lub trzy zboża, silnie różnicujemy łan. Dotyczy to także jego części podziemnej.

Sąsiadujące ze sobą zróżnicowane systemy korzeniowe, wydajniej wykorzystują mniejsze dawki nawozów. Z kolei zwiększenie w łanie odległości pomiędzy podatnymi na infekcję roślinami jednego gatunku przy równoczesnym oddzieleniu ich roślinami innego, odpornego, pozwala na ograniczenie ochrony chemicznej.

Mieszanki zbożowe to typowy produkt paszowy przeznaczony głównie do żywienia świń. Jakość takiej paszy jest tym wyższa, im ziarno zawiera więcej białka. Najwyższą wartość ma ziarno owsa nieoplewionego, dzięki bardzo wysokiej zawartości białka i tłuszczu, następnie jęczmienia nieoplewionego i pszenicy, a potem pszenżyta i jęczmienia oplewionego.

Duży udział włókna występującego w oplewionych odmianach owsa stawia ten gatunek na ostatnim miejscu. Ich ziarno zawiera bowiem 27 do 31 proc. łuski, która nie posiada wartości odżywczej, a kryje w sobie substancje antyżywieniowe, jakimi są węglowodany niskoskrobiowe. Z tego powodu jego dopuszczalna zawartość w paszy dla świń wynosi tylko 10 procent. Ograniczone zastosowanie żywieniowe przemawia więc za zastąpieniem go odmianami nieoplewionymi.

Najlepsza pod względem wartości paszowej jest mieszanka jęczmienia nagoziarnistego z pszenicą, a następnie jęczmienia oplewionego z pszenicą i owsem nagoziarnistym. Jednak udział nagoziarnistych form owsa i jęczmienia w mieszankach wiąże się z niższym plonem ziarna w porównaniu z mieszankami z udziałem form oplewionych tych zbóż.

W doświadczeniach Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz tych organizowanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego stwierdzono, że najwyżej i najwierniej plonują mieszanki jęczmienia z pszenicą na glebach lepszych, oraz jęczmienia z owsem nagoziarnistym (odmiany Cacko, Polar, Maczo, Nagus, Siwek) na glebach słabszych.