Wiosną, w miarę spokojni mogą być rolnicy, którzy odchwaszczali zboża jesienią. Niestety wydaje się, że w bieżącym sezonie wegetacyjnym dojdzie, na skutek wystąpienia niskich temperatur, do większego lub mniejszego przerzedzenia roślin na plantacjach, a to zwiększy zachwaszczenie. Chwasty z pewnością wykorzystają wolne, niezacienione miejsca i wypełnią te luki. O plantacjach w ogóle nieodchwaszczanych jesienią lepiej nie wspominać. Znajdujące się na nich gatunki chwastów z tendencjami do przezimowania silnie się rozwinęły i do wiosny mogą osiągnąć bardzo zaawansowane fazy rozwojowe o zdecydowanie mniejszej wrażliwości na herbicydy.

Większość herbicydów zarejestrowana w dawkach określanych „od – do” będzie musiała być stosowana w górnych zalecanych przedziałach. Zdecydowanie trudne do zniszczenia okażą się z pewnością rumiany, rumianki, maruna, przytulia, chabry i wiele chwastów niskiego piętra, które podczas masowego występowania będą bardzo konkurencyjne. Spośród chwastów jednoliściennych duże kłopoty mogą wystąpić z silnie rozkrzewioną miotłą zbożową.

W tabeli zestawiono środki zarejestrowane i zarazem dostępne na rynku. Są to pojedyncze herbicydy przeznaczone głównie do równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej, bądź do niszczenia tylko gatunków dwuliściennych. W tabeli również zamieszczono terminy stosowania poszczególnych preparatów. Wiele z nich można stosować w momencie ruszenia lub tuż po ruszeniu wegetacji i należy z tej okazji skorzystać. Muszą na to jednak pozwolić warunki klimatyczne, czyli ciepła wiosna z osuszoną po roztopach glebą. Szybka eliminacja chwastów w tym roku wydaje się jednym z ważniejszych czynników ochrony przed chwastami. Koszty tych zabiegów będą raczej należały do wyższych. W tabeli  zamieszczono ceny herbicydów potrzebne do odchwaszczenia jednego hektara, zostały pominięte w przypadku nieznalezienia ich w ubiegłorocznych cennikach (tegorocznych jeszcze brak). Wszystkie należy traktować orientacyjnie, ponieważ nie są w pełni aktualne i jak wiadomo różnią się w zależności od terminu płatności, ilości zakupu, wielkości opakowań, promocji, lokalnych cen itp.