Seedcare Institute, stworzony został w celu oceny technologii zaprawiania nasion i doskonalenia formulacji zapraw. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu obiekt ten służy do oceny zaprawiania ziarna na wszystkich etapach tego procesu. Ponadto eksperci prowadzą w nim szkolenia dla pracowników związanych z zaprawianiem nasion, oraz udzielają porad konsultanckich.

O efekcie ochroniarskim, nie tylko decyduje substancja czynna zaprawy, ale również bardzo ważna jest jego formulacja, technika nanoszenia środka, oraz jakość sprzętu wykorzystywanego do tego celu - przekonywali nas podczas wizyty eksperci z instytutu. Ważne jest również dokładne i staranne pokrycie ziarna zaprawą, bowiem tylko takie może gwarantować skuteczną ochronę siewek przed infekcją patogenów.

Natomiast o jakości zaprawianych nasion świadczy między innymi równomierne rozprowadzenie substancji na ziarniaku, jak również mocne przyleganie jej do okrywy nasiennej, również po wyschnięciu. Dzięki temu nowoczesne zaprawy nie odpadają podczas przechowywania materiału nasiennego, transportu jak również w trakcie siewu. Cechą dobrej zaprawy jest także silnie przyleganie do nasion lecz nie koniecznie np. do bębna klasycznej zaprawiarki.

Wybarwienie ziarniaków świadczące o jakości zaprawiania wizualnie trudno ocenić. W instytucie służy do tego celu kamera trójwymiarowa, która błyskawicznie dokonuje pomiaru stopnia pokrycia materiału siewnego badaną zaprawą.

Instytut prowadzi również badania dotyczące wpływu zaprawiania na wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Podczas wizyty zaprezentowano nam rizotrony, w których badane są zaprawy nasienne pod kątem ich wpływu na system korzeniowy roślin. W specjalnych pojemnikach, przez kilka tygodni obserwowany jest system korzeniowy siewek, które wyrosły z wcześniej zaprawionych ziarniaków. Dzięki ułożeniu rizotronów w pozycji 45 stopni, korzenie można obserwować na przezroczystych pokrywach. Następnie są one preparowane, skanowane i mierzone.

Podobał się artykuł? Podziel się!