Tegoroczne, niższe niż przewidywane zbiory w całej liczącej już 27 państw Unii (265,5 mln ton) spowodowały pod koniec roku gospodarczego 2006/2007 zmniejszenie dostaw oraz rekordowy wzrost cen. Odnotowano znaczny spadek zapasów interwencyjnych – z 14 mln ton na początku roku 2006/2007 do obecnego poziomu 2,5 mln ton, z czego większość to znajdujące się na Węgrzech zapasy kukurydzy. We wszystkich krajach z wyjątkiem Hiszpanii tegoroczne zbiory jęczmienia i pszenicy okazały się średnie, a w państwach członkowskich Europy Zachodniej utrzymujące się wysokie opady spowodowały przerwy i opóźnienia w zbiorach.

Komisja przewiduje, że dzięki wprowadzeniu zerowego wskaźnika odłogowego rolnicy z Unii Europejskiej wyprodukują w 2008 r. dodatkowe 10 do 17 mln ton, które pozwolą załagodzić trudną sytuację na rynku.

Wniosek dotyczy jedynie jesiennego siewu w 2007 r. i wiosennego w 2008 r.

Uczestniczący w obradach sekretarz stanu Maciej Jabłoński podkreślił, że propozycja jest jeszcze nadal analizowana w Polsce. Zaznaczył, że dyskusja na temat odłogowania powinna być przeprowadzona w ramach przeglądu okresowego z uwzględnieniem wpływu tego mechanizmu na szereg innych elementów WPR.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!