Publikacja COBORU zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2014 roku. Badano odmiany w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR). Część odmian pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDOiR na podstawie wyników wcześniejszych doświadczeń rozpoznawczych.Jak podaje COBORU przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.

Wyniki plonowania najlepiej ocenianych odmian kiszonkowych:

Odmiany wczesne:

Wzorzec ustalony na podstawie uzyskanej średniej z odmian z grupy wczesnej. Plon ogólny suchej masy wzorca został określony na poziomie 202,1 dt/ha. Plon suchej masy kolb natomiast 103,1 dt/ha. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 34,1 proc. Zawartość suchej masy w kolbach - 51,6 proc.

1. Ricardinio - plon ogólny suchej masy- 101 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 107 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 99 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 100 proc. wzorca.
2. Ambrosin - plon ogólny suchej masy- 100 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 106 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 100 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 98 proc. wzorca.
3. LG30240 plon ogólny suchej masy- 100 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 95 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 99 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 99 proc. wzorca.

Odmiany średniowczesne:

Wzorzec ustalony na podstawie uzyskanej średniej z odmian z grupy średniowczesnej. Plon ogólny suchej masy wzorca został określony na poziomie 208,4 dt/ha. Plon suchej masy kolb natomiast 107,7dt/ha. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 34,9 proc. Zawartość suchej masy w kolbach - 53,8 proc.