Publikacja COBORU zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2014 roku. Badano odmiany w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR). Część odmian pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDOiR na podstawie wyników wcześniejszych doświadczeń rozpoznawczych.

Jak podaje COBORU przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.
Wyniki plonowania odmian podzielono na trzy klasy wczesności. I tak:

Odmiany wczesne

Wzorcem jest średni plon z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej. Plon ziarna wzorca przy 14 proc. ustalono na 114,2 dt/ha, natomiast średnia jego wilgotność podczas zbioru - 25,6 proc. Najlepiej w tej grupie wczesności plonowały:

1. ES Cirrius - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 103 proc. wzorca
2. Silvinio - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 102 proc. wzorca
3. ES Combi (CCA) - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 99 proc. wzorca
4. Tonacja - plon - 100 proc. wzorca, wilgotność 103 proc. wzorca.

Odmiany średniowczesne

Wzorzec - średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej. Plon ziarna przy 14 proc. - 118,6 dt/ha - wilgotność podczas zbioru - 27,8 proc.

1. LG 32.58 (CCA) - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 103 proc. wzorca
2. Tonino (CCA)103 proc. wzorca, wilgotność 97 proc. wzorca
3. ES Concord - plon - 103 proc. wzorca, wilgotność 99 proc. wzorca
4. SY Multipass - plon - 103 proc. wzorca, wilgotność 100 proc. wzorca
5. ES Cockpit - plon - 101 proc. wzorca, wilgotność 97 proc. wzorca
6. ES Tolerance - plon - 101 proc. wzorca, wilgotność 101 proc. wzorca
7. Ricardinio - plon - 100 proc. wzorca, wilgotność 96 proc. wzorca
8. Rivaldinio KWS - plon - 100 proc. wzorca, wilgotność 100 proc. wzorca

Odmiany średniopóźne

Wzorzec - średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej. Plon ziarna przy 14 proc. 123 dt/ha - wilgotność podczas zbioru - 28,4 proc.

1. Herkuli CS (CCA) - plon - 107 proc. wzorca, wilgotność 103 proc. wzorca
2. Rivoxx (CCA) - plon - 105 proc. wzorca, wilgotność 104 proc. wzorca
3. DKC3623 - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 102 proc. wzorca
4. Fisixx (CCA) - plon - 103 proc. wzorca, wilgotność 110 proc. wzorca
5. P9027 - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 98 proc. wzorca
6. P8589 (CCA) - 101 proc. wzorca, wilgotność 98 proc. wzorca
7. ES Carmen - 100 proc. wzorca, wilgotność 99 proc. wzorca
8. Lindsey - 100 proc. wzorca, wilgotność 100 proc. wzorca

Podobał się artykuł? Podziel się!