Wyniki pokazują jak kształtowały się parametry jakościowe badanych odmian. Te parametry to: zawartość białka, zawartość glutenu, wskaźnik sedymentacji , liczba opadania i gęstość ziarna w stanie zsypnym. Badane odmiany to: Natula, Turnia, Tonacja, Wydma, Bogatka, Mulan, Ethos, Tulsa, Meteor, Muszelka, Kranich, Leiffer - łącznie 22 próby.

- Z analizy wyników badanych odmian można odczytać, że około 87 proc. badanych próbek osiągnęło wartość gęstości ziarna ( minimum wynosi 76 kg/hl). Taki wynik oznacza dobry lub bardzo dobry rozwój bielma i w związku z tym dużą wydajność mąki. Gęstość świadczy o dorodności ziarna, czyli o masie 1000 ziaren. Ziarno pszenicy o dobrej jakości powinno charakteryzować się gęstością w stanie zsypnym na poziomie co najmniej 72 kg/hl, gęstość wyższa od 76 kg/hl wskazuje na lepszy rozwój bielma, czyli o większej wydajności mąki - mówi Elżbieta Kluba z ŚODR.

Zawartość białka zróżnicowana od 10,4 do 13,6 proc. s.m., ale żadna z badanych próbek odmian jakościowych nie osiągnęła minimum dla klasy A (min. dla kasy A to 13,5 proc.), ale wszystkie próbki wskazują, że mąka nadaje się do wypieku. Zawartość glutenu była dość zróżnicowana od 20 do 29,8 proc., co świadczy o nieprawidłowym nawożeniu.
Wskaźnik sedymentacyjny kształtował się w granicach od 41 do 58 jednostek, to bardzo dobre wartości, takie ziarno może spełniać role tzw. „polepszacza" w mieszankach przemiałowych, ale warunek zawartość białka nie mniejsza jak 14 proc., niestety żadna z badanych próbek nie osiągnęła takiego wyniku.

Liczba opadania wynosiła od 77 do 338 sek. i tylko 22 proc. badanych próbek nie osiągnęło wartości 200 sek. Ziarno pszenicy o liczbie opadania niższej niż 150 znajduje się w stanie dużej aktywności życiowej i intensywnie oddycha, wydzielając wodę i ciepło. Może to powodować określone problemy w czasie przechowywania. Warunki składowania takiego ziarna (temperatura i wilgotność) muszą być dokładnie kontrolowane.

Ziarno pszenicy ze zbioru 2011 r. odznacza się dobrymi parametrami, jeśli brać pod uwagę wartość wypiekową . Osiągnięto zdecydowanie lepsze parametry niż w 2010 r. - wynika z analizy w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.