Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował najnowsze wyniki plonowania żyta zebrane z 81 proc. doświadczeń. Okazuje się, że wypadły one dużo lepiej niż w dwóch poprzednich latach i to na dwóch poziomach agrotechniki. Odmiany mieszańcowe dały dużo wyższy plon niż te populacyjne.

Plon wzorca dla poziomu a1 (przeciętny poziom agrotechniki) wyniósł w tym roku – 73,2 dt/ha, kiedy w roku 2014 – 67,4 dt/ha, a w 2013 r. – 61,3 dt/ha. Z kolei dla poziomu a2 (wysoki poziom agrotechniki o zwiększonym nawożeniu azotowym, aplikacji dolistnych preparatów wieloskładnikowych, a także ochronie przed wyleganie i chorobami) kształtował się na poziomie – 84,1 dt/ha, w roku 2014 – 81,4 dt/ha, a w roku 2013 – 71,7 dt/ha.

Najwyżej plonujące odmiany populacyjne żyta dla poziomu a1:
- Dańkowskie Granat – 105 proc. wzorca,
- Stanko – 102 proc. wzorca,
- Dańkowskie Amber – 101 proc. wzorca.
- Horyzo – 101 proc. wzorca.

Najwyżej plonujące odmiany populacyjne żyta dla poziomu a2:
- Dańkowskie Granat – 105 proc. wzorca,
- Stanko – 102 proc. wzorca,
- Horyzo – 101 proc. wzorca.

Najwyżej plonujące odmiany mieszańcowe żyta dla poziomu a1:
- SU Stakkato – 127 proc. wzorca,
- SU Performer – 126 proc. wzorca,
- SU Allawi – 125 proc. wzorca,
- SU Nasri – 125 proc. wzorca,
- SU Satellit – 124 proc. wzorca,
- KWS Bono – 119 proc. wzorca,
- SU Drive – 119 proc. wzorca.

Najwyżej plonujące odmiany mieszańcowe żyta dla poziomu a2:
- SU Performer – 127 proc. wzorca,
- SU Stakkato – 126 proc. wzorca,
- SU Nasri – 125 proc. wzorca,
- SU Satellit – 125 proc. wzorca,
- SU Allawi – 124 proc. wzorca,
- SU Spektrum – 122 proc. wzorca,
- Brasetto – 119 proc. wzorca,
- Gonello – 119 proc. wzorca,
- Tur – 119 proc. wzorca.

Wzorzec na rok 2015, 2014 i 2013: średnia z ośmiu odmian populacyjnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!