ES Cirrius - mieszaniec trójliniowy, średnio-wczesny (FAO 230), predysponowany do uprawy na ziarno. Numer 1 spośród odmian zarejestrowanych w grupie wczesnej w COBORU w 2012r. Mieszaniec potwierdził swój potencjał w doświadczeniach PDOiR w 2012r., osiągając najwyższy plon w grupie wczesnej (124,4dt/ha, czyli 107 proc. wzorca przy średniej wilgotności ziarna w czasie zbioru ok. 24 proc.). Ziarno typu dent. Rośliny wykazują słaby efekt stay green. Hodowca: Euralis Semences.


DKC 3415 jest uniwersalnym mieszańcem pojedynczy z grupy odmian średnio-wczesnych o FAO 240/250. Odmiana uprawiana w naszym kraju od 2013 r. Na południu i w centrum Polski może być uprawiana na ziarno i kiszonkę. W pasie województw północnych tylko na kiszonkę. Wysoki potencjał plonowania przy uprawie na ziarno. Charakterystyczne wysokie osadzenie kolb - w połowie wysokości łodyg. Odmiana tolerancyjna na jakość gleby. Hodowca: Dekalb. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA w 2011 r.

SY Multitop - mieszaniec pojedynczy, średnio-wczesny (FAO 240), wyhodowany do uprawy na ziarno. Rośliny średnio wysokie z umiarkowanie eksponowaną cechą stay green. Wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony wynikami doświadczeń rejestrowych i porejestrowych COBORU i PZPK. Wyjątkowa względna regularność plonowania. Wyśmienita zdrowotność roślin wg doświadczeń rejestracyjnych COBORU. Niższe od wzorca porażenie kolb grzybami fuzaryjnymi - 8 proc., a wzorca 12 proc. Odmiana słabiej atakowana przez omacnicę prosowiankę - 15 proc. roślin porażonych, wzorzec 19 proc. Hodowca: Syngenta. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru w 2011 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!