W tym roku, po okresie 3-letnich badań rejestrowych, do Krajowego Rejestru (KR) wpisano trzy odmiany jęczmienia ozimego pochodzące z hodowli zagranicznych. Obecnie w KR znajduje się 25 odmian jęczmienia ozimego, z czego na Listę Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze poszczególnych województw wpisano 14 odmian. Nie ma tam odmian nowo zarejestrowanych, ponieważ muszą one najpierw przejść okres 2-letnich badań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO).

Przedstawiamy charakterystykę odmian jęczmienia ozimego zarejestrowanych w 2015 r.

KWS Kosmos - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność dość mała. Tolerancja na zakwaszenia gleby średnia. Odporność na rynchosporiozę duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, pleśń śniegową, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, czarną plamistość. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren (MTZ) dość niska, wyrównanie ziarna dobre. Gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Hodowca: KWS Lochow GmbH.

Quadriga - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność i tolerancja na zakwaszenia gleby średnia. Odporność na rynchosporiozę duża do bardzo dużej, na pleśń śniegową prawie duża do bardzo dużej, na czarną plamistość, plamistość siatkową, mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia duża. Rośliny wysokie o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. MTZ duża, wyrównanie ziarna dobre. Gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Hodowca: Secobra Recherches SAS, reprezentant w Polsce - HR Danko.

Vincenta - odmiana dwurzędowa, typu browarnego. Plenność średnia. Mrozoodporność dość mała. Tolerancja na zakwaszenia gleby średnia. Odporność na rynchosporiozę duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia prawie duża do bardzo dużej, na plamistość siatkową, pleśń śniegową, czarną plamistość duża. Rośliny niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Hodowca: Ackermann Saatzucht GmbH, reprezentant w Polsce - Saaten-Union Polska.