W Krajowym Rejestrze (KR) znajduje się obecnie blisko 100 odmian pszenicy ozimej. Równie pokaźna, jeśli nawet nie większa, ich liczba jest do dyspozycji rolników na podstawie wpisu do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Stwarza to wyjątkowo trudne warunki wyboru konkretnej pozycji. Wyjściem z sytuacji jest wybór 2-3 odmian wg przyjętego klucza, jakim jest zestaw najistotniejszych w danym rejonie cech użytkowych, jak np.: mrozoodporność, duża zawartość białka i wysoka odporność na rdzę brunatną. To tylko przykłady. Każdy powinien sam dokonać takiego zestawienia według własnych priorytetów.

Najczęściej polecanymi odmianami do uprawy w tegorocznym zestawieniu są: Linus (polecana w 14 województwach), KWS Ozon i Patras (w 12), Sailor i Arkadia (w 11). W zestawieniu dominują odmiany figurujące w Krajowym Rejestrze. Tylko 4 pochodzą z katalogu CCA. Odmianą najdłużej utrzymującą się w zestawieniu jest Tonacja, która wytrzymuje napór konkurencji od 2004 r., i wciąż jest zalecana do uprawy w woj. świętokrzyskim i małopolskim.

Poniżej przedstawimy opis odmian na podstawie charakterystyki sporządzonej z zestawień ogólnokrajowych wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Arkadia (KR 2011) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność dość duża. Oporność na rdzę brunatną i żółtą, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła duża, natomiast na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści dość duża. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość dobra. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji duży. Odmiana odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

Arktis (KR 2013) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści (DTR), septoriozę plew duża, a na septoriozę liści dość duża. Rośliny dość wysokie, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ dość mała, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie, porastanie i tolerancja na zakwaszenie gleby - średnie, liczba opadania duża.