Lista odmian żyta ozimego zalecanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw (określana skrótowo jako LOZ) na 2016 r. liczy 23 pozycje. Praktycznie wszystkie wcześniej zostały wpisane do Krajowego Rejestru. Wyjątek stanowi odmiana Helltop pochodząca ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych. Spośród zalecanych odmian ponad połowę (13) stanowią odmiany mieszańcowe. Poza odmianą Tur wszystkie pozostałe wywodzą się z zagranicznych hodowli.

Aż 60 proc. odmian w zestawieniu stanowią najnowsze kreacje hodowlane wpisane do Krajowego Rejestru w latach 2010-2014. Jest ich łącznie 14, z czego 6 to odmiany polskie. Odmian mieszańcowych jest wśród nich 8, w tym jedna krajowa. Odmiany mieszańcowe przewyższają plennością odmiany populacyjne, jednak są od nich bardziej podatne na choroby i wyleganie, mają też wyższe wymagania glebowe i nawozowe. Hodowcy dopuszczają możliwość ich uprawy na glebach klasy V, ale warunkują to wysoką kulturą roli.

Najszerzej zalecaną odmianą - aż w 15 województwach - jest SU Stakkato. Na drugim miejscu pod tym względem są 3 polskie odmiany: Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament i Tur pojawiające się na listach 9 województw. Odmianami najrzadziej zalecanymi - tylko w jednym województwie - są: Bosmo, Gonello, Helltop, SU Allawi, SU Skaltio i Dańkowskie Złote.

Poniżej prezentujemy charakterystyki odmian figurujących na LOZ, uszeregowanych zgodnie z latami wpisania do KR - od najnowszych do najstarszych.

ODMIANY WPISANE DO KR W 2014 R.

KWS Bono - Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, z systemem Pollen Plus. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, a dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren mała. Zawartość białka mała. Liczba opadania dość duża. Wyrównanie nasion dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia.

Odporność na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła dość duża; na mącznika prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę liści, rdzę brunatną i źdźbłową - średnia.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

SU Performer - Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra.

Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Masa 1000 ziaren dość mała. Zawartość białka mała do bardzo małej. Liczba opadania duża. Wyrównanie nasion średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia.