Żyto charakteryzuje się stosunkowo małymi wymaganiami glebowymi. Z powodzeniem można je uprawiać na glebach lekkich, w wielu wypadkach zakwaszonych, które ze względu na dużą przepuszczalność odznaczają się okresowymi niedoborami wody. Żyto dzięki mniejszemu ulistnieniu, ale przede wszystkim silnie rozbudowanemu systemowi korzeniowemu, który penetruje także głębsze warstwy gleby, jest mniej wrażliwe od innych gatunków zbóż na ten czynnik stresowy. Ogromną zaletą żyta w polskich warunkach jest także jego doskonała zimotrwałość. Rośliny wytrzymują spadki temperatury do - 25°C. Z powyższych względów jest gatunkiem bardzo popularnym, choć od 20 lat powierzchnia jego uprawy wyraźnie spada. W 1996 r. uprawiano je na powierzchni ponad 2,4 mln ha, 10 lat później było to 1,3 mln ha, a obecnie jest to ok. 0,8 mln ha. Uwolniony obszar przeznaczany jest głównie pod pszenżyto ozime i kukurydzę.

Spadkowi powierzchni uprawy towarzyszy systematyczny wzrost średniego plonu. Duża w tym zasługa wprowadzenia do uprawy odmian mieszańcowych. Wydają one wyższy o 10-20 proc. plon ziarna. Należy jednak zaznaczyć, że mają jednocześnie wyższe wymagania nawozowe i agrotechniczne.

Do Krajowego Rejestru (KR) wpisane jest 61 odmian żyta ozimego. 21 z nich figuruje jednocześnie na Liście Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w poszczególnych województwach. Zestawienie to uzupełnia jedna odmiana spoza KR na podstawie wpisu do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (lista CCA), która była - podobnie jak odmiany z KR - poddana weryfikacji w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Ponad połowa, bo 12 odmian obecnych na LZO, pochodzi z pięciu polskich hodowli. Tur jest odmianą mieszańcową. Pozostałe to odmiany liniowe. Odmiany zagraniczne - łącznie 10 - pochodzą z 3 firm hodowlano-nasiennych.

Najstarszą odmianą w zestawieniu jest Dańkowskie Złote, która liczy sobie bagatela 49 lat. Najmłodszymi natomiast KWS Livado, Poznańskie, SU Nasri i SU Promotor. Najszerzej zalecanymi są: SU Performer - w 14 województwach, SU Stakkato - w 13, Dańkowskie Rubin - w 8, oraz Dańkowskie Diament, Horyzo i Tur - w 7.

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN WPISANYCH NA LZO W 2017 R., WEDŁUG OPISU COBORU

KWS Livado - odmiana mieszańcowa, trójkomponentowa, z systemem "Pollen Plus". Plenność bardzo dobra.

Odporność na rdzę brunatną duża. Na rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy dość duża. Na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego średnia. Odporność ziarna na porastanie w kłosie przeciętna.