Częste lustracje pól umożliwiają dostrzeżenie zbliżających się zagrożeń ze strony grzybów chorobotwórczych. Należy tym samym podjąć właściwe decyzje odnośnie prawidłowej ochrony rozwijających się roślin.

Aby zapobiec porażaniu już od najwcześniejszych faz rozwojowych, podobnie jak w przypadku zbóż ozimych, wykonanie zabiegu zaprawiania to jedna z niezbędnych czynności, od prawidłowego wykonania której (między innymi) zależeć będzie osiągnięcie wysokiej jakości plonu.

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo wystąpienia chorób przenoszonych z materiałem siewnym, konieczne jest wysiewanie jedynie kwalifikowanego materiału siewnego. Kupując takie ziarno, mamy pewność, że otrzymamy przez nas materiał wolny jest od zasiedlenia przez grzyby, a jego zdolność i energia kiełkowania pozwalają na maksymalne wykorzystanie ich potencjału produkcyjnego. Dobór odmiany do warunków panujących w lokalizacji, w której planujemy rozpocząć uprawę, jest jednym z czynników zmniejszających zagrożenie porażenia przez grzyby chorobotwórcze. Podwyższona odporność bądź tolerancja danej odmiany na występowanie sprawców chorób wraz z odpowiednio dobraną zaprawą stanowią bardzo dobry fundament do niezakłóconego rozwoju roślin. W sytuacji, w której nie planujemy wykonywać zabiegów ochrony roślin w uprawach zbóż jarych (sytuacja taka często ma miejsce), dobrze dobrana zaprawa składająca się z kilku substancji aktywnych stanowi jedyne narzędzie do walki ze sprawcami chorób.

Aktualnie na rynku znajduje się szereg zapraw nasiennych zbudowanych z substancji czynnych bardzo dobrze radzących sobie ze zwalczaniem grzybów zagrażających zasiewom zbóż. W tabeli zawarto substancje czynne oraz nazwy handlowe zapraw zarejestrowanych do zwalczania chorób w uprawie zbóż jarych. Zauważymy, że większość z zapraw zarejestrowana jest do walki z wieloma sprawcami chorób w wielu uprawach jarych jednocześnie. Pokazuje to, jak duże możliwości drzemią w substancjach czynnych budujących zaprawy nasienne. Większość z nich to technologicznie zaawansowane produkty, których prawidłowe zastosowanie zwraca się wraz z uratowaną ilością potencjalnego plonu.

Aby pod koniec sezonu wegetacyjnego bilans zysków i strat zamknąć po stronie tych pierwszych, należy zdać sobie sprawę ze strat w przypadku niewykonania zabiegu zaprawiania. Istnieje duża liczba sprawców chorób, których obecność ograniczana może być jedynie poprzez zawarte w zaprawie substancje czynne.