Planując uprawę danych odmian na polach własnego gospodarstwa, warto zwrócić uwagę na te, które dobrze prezentowały się na organizowanych przez wiele firm, m.in. nasiennych, dniach pola. Pomimo zastosowanych tych samych fungicydów w trakcie wegetacji, poletka poszczególnych odmian mocno się różniły. Jest to ważne zwłaszcza przy dużej presji chorób, która ma miejsce w tym sezonie wegetacyjnym.

Wiadomo, że z punktu widzenia rolnika najważniejszy jest wysoki plon. Czasami zdarza się w przypadku wysokoplennych odmian, że różnica w plonie wynikająca z wyższego plonu została wydana na dodatkową ochronę bardziej wrażliwej odmiany.

Dlatego warto poświecić czas na zapoznanie się z całą gamą oferowanych na rynku odmian oraz różnych strategii ochrony, a takim dobrym poligonem są dni pola.

Poza doborem odmiany trzeba zwrócić uwagę na wybór zaprawy. Zagrożenie ze strony grzybów chorobotwórczych jest duże, ponieważ wiele grzybów może być przenoszonych wraz z materiałem siewnym oraz bytować w glebie. W przypadku zbóż ozimych niebezpieczeństwo dla kiełkujących ziarniaków i wschodzących roślin wszystkich gatunków zbóż ozimych stanowić mogą: zgorzel siewek, pałecznica zbóż i traw oraz pleśń śniegowa.

Natomiast wystąpienie głowni pylącej jest niebezpieczne w uprawie jęczmienia i pszenicy, śnieć cuchnąca w uprawie pszenicy oraz głownia zwarta i pasiastość liści w jęczmieniu. W tabeli 1 zestawiono przykłady fungicydów, które zwalczają powyżej wymienione choroby. Uwzględnione są również w tabeli choroby, które zwalczane są w trakcie wegetacji poprzez wykonanie zabiegu opryskiwania. W przypadku niektórych zapraw istnieje możliwość ograniczania rozwoju m.in. septoriozy liści, rdzy brunatnej, plamistości siatkowej jęczmienia i mączniaka prawdziwego.

W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi chorób, np. mączniaka prawdziwego, część z plantatorów wykonuje zabiegi jeszcze jesienią (termin T-0). Zabiegi te wykonywane są z reguły w jęczmieniu oraz pszenicy.

Zaprawienie ziarna zaprawą o przedłużonym działaniu na dłużej zabezpieczy rośliny przed chorobami i wyeliminuje potrzebę wykonania zabiegu przy użyciu fungicydów jesienią.

W tym miejscu można się przekonać, jak ważny jest zabieg zaprawiania ziarna zbóż ozimych. Przykładowo wysiane są np. pszenica i jęczmień.