W Unii zebrano ok. 28,5 mln t jęczmienia jarego z czego 9 mln t odpowiada jakości browarnej. Tegoroczna produkcja jest bliska poziomu z zeszłego roku, kiedy zebrano 29,5 mln t jęczmienia jarego, z czego ok. 9,5 mln t stanowiło jęczmień browarny.

Z tegorocznych zbiorów jęczmienia ozimego ok. 3,7 mln t ma osiągnąć poziom jakości jęczmienia browarnego i jest to o 300 tys. t więcej wobec 3,4 mln t w roku ubiegłym roku.

We Francji wielkość produkcji ma wynieść 4,7 mln t i ponad połowa pochodzi z jęczmienia ozimego. Jak informuje Strategie Grains, w jęczmieniu jarym zarówno popyt i podaż będą zbilansowane, natomiast w przypadku jęczmienia ozimego należy spodziewać się, że podaż przewyższy popyt.

Wielkiej Brytanii produkcja jęczmienia oceniana jest na 7,28 mln t i jest to wzrost szacunków wobec letnich prognoz, informuje Reuters. W ciągu ostatniej dekady rozwinął się przemysł i zapotrzebowanie na słód na terenie Szkocji. Tam też wzrasta areał upraw jęczmienia browarnego. Zmniejszył się natomiast znacznie brytyjski przemysł piwa. W przypadku Niemiec produkcja jęczmienia browarnego szacowana jest na poziomie 1,3 mln t.

W Polsce tegoroczne zbiory jęczmienia browarnego szacowane są na 350-400 tys. t, co oznacza spadek wobec 430 tys. t, które zebrano w roku ubiegłym. Polski sektor produkcji słodu wymaga ok. 500 tys. t jęczmienia w sezonie, co oznacza, że brakującą ilość 100-150 tys. t nasz kraj będzie musiał importować.

Podobał się artykuł? Podziel się!