Susza przyczyniła się w tym sezonie do wykonywanie przez rolników siewu ozimin w terminach opóźnionych. Dotyczy to nie tylko rzepaku, ale też i zbóż. Na szczęście w późniejszym okresie opady deszczu poprawiły uwilgotnienie gleb i korzystnie wpłynęły na przeprowadzanie uprawek przedsiewnych.

Z dokładnych danych GUS wynika, że wysiano w tym roku:
- pszenicy ozimej - ponad 1,9 mln ha,
- żyta ponad 900 tys. ha,
- pszenżyta ozimego ponad 1,1 mln ha,
- jęczmienia ozimego ok. 219 tys. ha,
- mieszanek zbożowych ozimych ok. 101 tys. ha.
- rzepaku ozimego ponad 0,8 mln ha.

- W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano tylko około 62 proc. powierzchni pszenicy ozimej (w 2014 r. – 80 proc.), około 69 proc. powierzchni żyta (w 2014 r. – 80 proc.), około 69 proc. powierzchni jęczmienia ozimego (w 2014 r. – 78 proc.), około 69 proc. powierzchni pszenżyta ozimego (w 2014 r. – 79 proc.), około 67 proc. powierzchni ozimych mieszanek zbożowych (w 2014 r. – 72 proc.) i około 62proc. powierzchni rzepaku ozimego (w 2014 r. – 77 proc.). W przekroju terytorialnym największy udział zasiewów upraw ozimych dokonanych w optymalnych terminach agrotechnicznych zanotowano w północnych i centralnych województwach kraju, natomiast największe opóźnienia wystąpiły w siewach ozimin w południowych województwach – informuje w Wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 r. GUS.

- Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2016 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był gorszy od ubiegłorocznego. Oceniono go na 3,3 – 3,5 stopnia kwalifikacyjnego. Najwyżej oceniono stan plantacji: pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego. Najniżej: żyta, pszenżyta ozimego i mieszanek zbożowych ozimych na 3,4 stopnia – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W przekroju terytorialnym stan plantacji ozimin był bardzo zróżnicowany. Oceny stanu poszczególnych upraw wahały się:
- dla pszenicy od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim i opolskim do 4,0 stopnia w województwie lubuskim;
- dla żyta od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim i opolskim do 3,9 w województwie lubuskim;
- dla jęczmienia od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim i opolskim do 4,0 w województwie lubuskim;
- dla pszenżyta od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim, opolskim i podkarpackim do 4,0 w województwie lubuskim;
- dla mieszanek zbożowych od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim, opolskim i podkarpackim do 4,0 w województwie śląskim;
- dla rzepaku i rzepiku ozimego od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: lubelskim, mazowieckim i opolskim do 4,0 w województwie małopolskim.

Podobał się artykuł? Podziel się!