Jako kryterium przyjęliśmy wpis na listach odmian zalecanych (LOZ) w przynajmniej pięciu województwach. Odmiany zestawiliśmy tabelarycznie, prezentując ich charakterystykę w uproszczeniu. W tym celu posłużyliśmy się kolorami: czerwony oznacza cechę o wartości poniżej wzorca, żółty - na jego poziomie, a zielony - powyżej.

JĘCZMIEŃ JARY

W zestawieniu dominują odmiany pastewne, których ziarno wykorzystywane jest na cele paszowe. W ich przypadku najważniejsze kryterium to plon ziarna, a także zawartość białka. U odmian browarnych (w tabeli znajdują się dwie - KWS Irina i Salome) najważniejszymi cechami ziarna są: zawartość białka nie wyższa niż 11,5 proc., masa tysiąca nasion, jego gęstość ziarna i wyrównanie. Trzeba jednak pamiętać, że wybór konkretnej odmiany browarnej bywa ograniczany zapisami w umowach kontraktacyjnych z odbiorcą towaru.

Krajowy Rejestr (KR) obejmuje blisko 70 odmian jęczmienia jarego. Aż 34 z nich wpisane były na ubiegłoroczną LOZ. Na naszą listę trafiło 11 z nich. Najlepiej w naszym zestawieniu wypadają: Basic, Soldo, Ella, Oberek.

Basic - odmiana pastewna, zarejestrowana w 2011 r. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na choroby powyżej średniej, z wyjątkiem rdzy jęczmienia, na którą jest przeciętnie odporna. Rośliny są niskie, o średniej odporności na wyleganie i takiej też tolerancji na zakwaszenie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 nasiona duża, przy przeciętnej zawartości białka. Wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna.

Soldo - odmiana pastewna, zarejestrowana w 2013 r. Cechy powyżej średniej to: odporność na wyleganie, masa tysiąca ziaren, odporność na mączniaka. Odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby i następujące choroby: plamistość siatkową, rynchosporiozę, rdzę jęczmienia i czarną plamistość. Plenność bardzo dobra. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża.

Ella - odmiana pastewna, zarejestrowana w 2012 r. Plenność bardzo dobra. Odporność na plamistość siatkową, mączniaka prawdziwego i czarną plamistość - powyżej średniej, na rynchosporiozę i rdzę jęczmienia - poniżej średniej. Odmianę cechują dość duże: odporność na wyleganie, masa 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsypnym. Wyrównanie ziarna i tolerancja roślin