W I kwartale 2007 r. Spółka sprzedała na sesjach giełdowych 13 tys. ton zbóż . W okresie skupu Spółka aktywnie współpracował z WGT przy wdrażaniu internetowego systemu zakupu zbóż od producentów rolnych do elewatorów Spółki.

Prowizja pobierana od Elewarr przez WGT wynosi 0,3 proc. wylicytowanej ceny transakcyjnej. Przy sprzedaży najdroższej obecnie pszenicy konsumpcyjnej (średnia cena 890 zł/t) marża wynosi 2,67zł /t, a nie 5 zł/t jak podała GW.

Należy przypomnieć , że ze względu na duże różnice cen w zawieranych bezpośrednio przez Oddziały umowach sprzedaży - właściciel ARR popierał giełdową sprzedaż zapasów Spółki. Uzyskana w drodze przetargu cena sprzedaży przewyższała zawsze ceny uzyskiwane w umowach indywidualnych.

WGT jest jedynym w kraju organizatorem przetargów na towary rolne, zapewniającym ogólnokrajowy dostęp dla wszystkich zainteresowanych zakupem podmiotów . Pozostałe wymienione przez GW tzw. giełdy funkcjonują na zasadzie biur pośrednictwa handlowego , kojarzą oferty lecz nie prowadzą przetargów na oferowany towar.

Stosowanie systemu rozliczeń za zakupiony w przetargach towar poprzez Izbę Rozliczeniową WGT zapewnia bezpieczeństwo realizacji transakcji dla obu jej uczestników. Drobni przetwórcy ( małe młyny i producenci pasz) mogą nabywać zboże Elewarru na własny rachunek uczestnicząc w licytacji bez pośrednictwa biur maklerskich. W indywidualnych przypadkach Spółka realizuje sprzedaż zbóż bezpośrednio dla kontrahentów w cenie nie niższej niż osiągnięta w ostatnim przetargu giełdowym przy otrzymaniu przedpłaty za każdą partię odbieranego towaru.

Elewarr i WGT deklarują organizacje bezpłatnych szkoleń w terenie umożliwiających prawidłowe korzystanie z platformy internetowej skierowanych do małych przedsiębiorstw , które nie chcą korzystać z usług licencjonowanych maklerów.

Podsumowując można wymienić szereg korzyści płynących z sprzedaży za pośrednictwem przetargów elektronicznych organizowanych przez WGT;
- Uzyskanie najlepszej ceny rynkowej dla danej partii towaru,
- Transparentny system obrotu zbożem,
- Ogólnokrajowa dostępność uczestnictwa w przetargach internetowych,
- Gwarancja prawidłowej realizacji zawartych transakcji,
- Uzyskanie informacji o kształtowaniu się cen rynkowych dla poszczególnych asortymentów towarów rolnych.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!