Poniżej prezentujemy opis hodowcy zarejestrowanych odmian dla galerii zbóż.

Zboża ozime

Astoria – pszenica ozima jakościowa E, odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania i wysokich parametrach jakościowych, bardzo dorodnych nasionach, wysokiej liczbie opadania, bardzo wysokiej sedymentacji i dużym ciężarze hektolitra. Ma bardzo wysoką masę 1000 ziaren i bardzo mocno się krzewi. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Legenda – pszenica ozima jakościowa A. Plenność średnia. Mrozoodporność prawie średnia. Odmiana o średniej odporności na choroby. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna.

Naridana – pszenica ozima jakościowa A. Plenność dość dobra, przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Wydajność ogólna mąki dość dobra, barwa mąki żółta. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Zawartość białka i glutenu duża. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na dość mała i średnia. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego.

Tulecka – pszenica ozima chlebowa, odmiana wczesna o wysokim i stabilnym plonie. Wyrównanie ziarna wysokie. Wysokość roślin średnia. Liczba opadania średnia. Zawartość białka i glutenu średnia. Odmiana o dobrej odporności na choroby, średniej zimotrwałości i wysokiej odporności na wyleganie. Przystosowana do uprawy na terenie całego kraju.

 Antonińskie – żyto ozime, odmiana odznaczająca się bardzo wysokim plonem. Stabilne białko i wysoka liczba opadania przekładają się na bardzo dobrą wartością przemiałową i wypiekową. Odporna na mączniaka prawdziwego oraz mało wrażliwa na porażenie sporyszem. Rośliny są średnio wysokie, wyrównanie ziarna wysokie. Odmiana o wysokiej zimotrwałości i odporności na wyleganie przed zbiorem.