Jeszcze 5 marca przezimowanie zbóż ozimych na polu demonstracyjnym BASF w Pągowie oceniony został, jako bardzo dobry. Na części nadziemnej roślin uszkodzenia mrozowe były niewielkie, natomiast system korzeniowy wytwarzał już nowe korzenie. Niestety powróciła zima. Po wznowieniu wegetacji trzeba będzie uważnie zlustrować plantacje i szybko zareagować na zaistniały stan rzeczy.

- W uprawach zbóż trzeba będzie szybko zastosować nawożenie azotowe - najlepiej w postaci szybko działającej saletry amonowej w dawce co najmniej 60-80 kg N/ha. Ze względu na wiosenne roztopy wjazd na pole może być wtedy utrudniony, dlatego też zabieg zasilający w azot musimy zaplanować w godzinach nocnych lub wczesnorannych, kiedy występują przymrozki - radził Kamil Szpak i dr Paweł Kazikowski z BASF Polska oceniając stan plantacji 5 marca w Pągowie w województwie opolskim.

Z kolei w Wielkopolsce w Jarosławcu po dokonaniu lustracji pola w pierwszych dniach marca, stwierdzono, że zarówno zboża i rzepak bardzo dobrze przezimowały. - Wegetacja ruszyła, co było szczególnie widoczne w postaci wytworzenia przez rośliny młodych przyrostów korzeni. Jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że silny spadek temperatur w najbliższych dniach jest szczególnie niebezpieczny w momencie startu wegetacji i rośliny mogą ulec jeszcze poważnym uszkodzeniom - zauważyli wówczas Szymon Łączny i Tomasz Jaskulski z BASF.

Jak wyglądały zboża? Te zasiane w optymalnych terminach były dobrze rozkrzewione i odpowiednio przygotowane do zimy, dlatego, podobnie do rzepaku przezimowały bardzo dobrze. - Podstawowym zabiegiem na plantacjach zbóż będzie nawożenie azotowe. W przypadku roślin słabo rozkrzewionych - szczególnie w przypadku plantacji, dla których przedplonem były późno zbierane buraki cukrowe lub kukurydza - stosujemy wyższe z zalecanych dawek azotu w celu pobudzenia roślin do krzewienia. Dodatkowo w tym celu powinno się zastosować CCC w fazie BBCH 23-25 - radzili eksperci.

Na wielu plantacjach jesienią już zaobserwowano pierwsze symptomy porażenia chorobami grzybowymi: mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną oraz septoriozą liści. - Plantacje te w miarę wzrostu temperatury również na wiosnę w pierwszej kolejności narażone są na wczesne infekcje tych chorób - podkreślali przedstawiciele firmy. Zaleceniem firmy BASF dla takich plantacji jest wykonanie pierwszego zabiegu fungicydem, który jest kompleksowym rozwiązaniem w zwalczaniu chorób grzybowych zagrażających roślinom zbożowym na początku wiosennej wegetacji.