Zboża ogółem uprawiano w 2012 r. na powierzchni 7699,8 tys. ha (w 2010 r. - 7646,4 mln ha, w 2011 r. - 7801,9 tys. ha). W porównaniu do 2011 r. powierzchnia uprawy zbóż ogółem zmniejszyła się o 1,3 proc. Uprawę tego gatunku prowadziło 1170,6 tys. gospodarstw rolnych. W 2012 r. powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 7063,8 tys. ha i była mniejsza w porównaniu z 2011 r. o 313,0 tys. ha (o 4,1 proc.) - podaje GUS.

Najwięcej uprawiano pszenicy - 27 proc. Na kolejnych miejscach pod tym względem notowano: mieszanki zbożowe - 16,6 proc., jęczmień - 15,1 proc., żyto - 13,5 proc., pszenżyto - 12,9 proc., kukurydzę na ziarno - 7 proc., owies - 6,7 proc. grykę - 0,9 proc. i proso - 0,3 proc.

W strukturze uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi utrzymuje się pozytywna tendencja wzrostu udziału powierzchni zasiewów zbóż intensywnych. W ciągu ostatniego roku nastąpił niewielki wzrost ich udziału - o 0,1 pkt proc. Ze względu na duże wymarznięcia zbóż podczas zimy 2011/2012 r. i przedwiośnia 2012 r. i konieczność dokonywania przesiewów, znacznemu zaburzeniu uległa struktura zasiewów zbóż. Zaorane oziminy zastąpiono zbożami jarymi i kukurydzą. W strukturze zasiewów zbóż odnotowano znaczny spadek zasiewów pszenicy, pszenżyta, zaś znaczny wzrost kukurydzy na ziarno, jęczmienia i mieszanek zbożowych - informuje GUS.

Podobał się artykuł? Podziel się!