"W okresie żniw w 2007 r. podaż ziarna będzie znacznie większa niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Zboża będzie jednak mniej niż po żniwach 2004 i 2005, ponieważ mniejsze są zapasy początkowe. Dlatego ceny zbóż będą o 15-20 proc. niższe od notowań sprzed roku" - napisali eksperci Instytutu w cyklicznej analizie rynkowej dotyczącej rynku zbóż.

"W okresie interwencji dolny poziom cen będzie wyznaczany przez cenę interwencyjną, ale jej rola powinna być stosunkowo niewielka. Wyznacznikiem górnego poziomu cen (szczególnie zbóż konsumpcyjnych) będą ceny importowe powiększone o niezbędne koszty związane z transportem do kraju. Większego wzrostu cen można się spodziewać dopiero w II kwartale 2008 r." - uważają specjaliści z IERiGŻ.

Zbiory zbóż w 2007 r., według prognoz IERiGŻ mogą wynieść około 27,6 mln ton, co oznacza, że byłby by o 27 proc. wyższe niż zbiory w klęskowym 2006 r. Średnie plony mogą wzrosnąć o 26 proc. do 3,3 ton na hektar, szacuje Instytut.

Prognoza cen zbóż (w zł/t)

opracowana przez IERiGŻ

  IX'07 XII'07 VI'08 pszenica 410-440 420-450 460-500 pszenica konsumpcyjna 450-480 460-490  - żyto 390-420  400-430 430-460

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!