W ogólnej liczbie gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą zbóż liczba gospodarstw prowadzących poszczególne uprawy przedstawiała się następująco, podaje Główny Urząd Statystyczny:
- pszenicę ozimą uprawiało 533,0 tys. gospodarstw rolnych, tj. 41,1 proc. ogólnej liczby gospodarstw rolnych uprawiających zboża,
- pszenicę jarą uprawiało 140,8 tys., tj. 10,9 proc.,
- żyto uprawiało 416,8 tys., tj. 32,1 proc.,
- jęczmień ozimy uprawiało 96,1 tys., tj. 7,4 proc.,
- jęczmień jary uprawiało 282,7 tys., tj. 21,8 proc.,
- owies uprawiało 319,5 tys., tj. 24,6 proc.,
- pszenżyto ozime uprawiało 432,2 tys., tj. 33,3 proc.,
- pszenżyto jare uprawiało 59,6 tys., tj. 4,6 proc.,
- mieszanki zbożowe ozime uprawiało - 55,0 tys., tj. 4,2 proc.,
- mieszanki zbożowe jare uprawiało - 391,7 tys., tj. 30,2 proc.,
- grykę uprawiało - 26,3 tys., tj. 2 proc.,
- proso uprawiało - 3,5 tys., tj. 0,3 proc.,
- pozostałe zbożowe uprawiało - 5,5 tys., tj. 0,4 proc.,
- kukurydzę na ziarno uprawiało - 58,5 tys., tj. 4,5 proc.

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. wykazały, że najwięcej gospodarstw uprawiających:
- pszenicę wystąpiło w województwach: podkarpackim (96,0 tys.), lubelskim (95,0 tys.) oraz małopolskim (92,4 tys.),
- żyto wystąpiło w województwach: mazowieckim (88,6 tys.), łódzkim (63,0 tys.) oraz wielkopolskim (59,0 tys.),
- jęczmień zanotowano w województwach: lubelskim (61,0 tys.) i wielkopolskim (46 tys.),
- owies zanotowano w województwach: mazowieckim (60,9 tys.), lubelskim (41,3 tys.) i podkarpackim (41,0 tys.),
- pszenżyto zanotowano w województwach: mazowieckim (81,6 tys.) i wielkopolskim (63,6 tys.),
- mieszanki zbożowe zanotowano w województwach: mazowieckim (69,8 tys.), lubelskim (57,2 tys.), wielkopolskim (51,0 tys.) i łódzkim (50,1 tys.),
- kukurydzę na ziarno zanotowano w województwach: podkarpackim (7,7 tys.), mazowieckim (7,6 tys.) i małopolskim (6,8 tys.),
- grykę, proso i inne zbożowe zanotowano w województwach: lubelskim (11,5 tys.), mazowieckim (3,7 tys.), podkarpackim (3,5 tys.) i dolnośląskim (3,2 tys.).