Według danych resortu, w ciągu tygodnia pszenica konsumpcyjna zdrożała o 2 proc. i w dniach 10-16.09.2007 r. kosztowała średnio w kraju 829 zł/t. Była to cena wyższa niż przed miesiącem oraz przed rokiem odpowiednio o ok. 20 proc. i o 51 proc.

"Rolnicy nadal wstrzymują się z dostawą ziarna do skupu, ale podaż jest już nieco większa. Popyt na zboża jest duży, zwłaszcza ze strony naszych zachodnich sąsiadów. W analizowanym tygodniu ceny zbóż nadal rosły, chociaż tempo wzrostu było już znacznie mniejsze, a cena kukurydzy nie uległa zmianie" - napisano w analizie rynku.

W tym czasie żyto konsumpcyjne zdrożało o 0,3 proc. do poziomu 697 zł/t. W porównaniu do cen sprzed miesiąca ziarno to było droższe o ok. 17 proc., a w ciągu roku jego cena wzrosła o ok. 47 proc.

Rosną ceny skupu jęczmienia paszowego. W ciągu tygodnia ziarno to zdrożało o 1,2 proc., a dostawcy średnio w skupie otrzymywali za nie 699ázł/t. Cena jęczmienia była o ok. 13 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o ponad 80 proc. wyższa niż przed rokiem.

W dniach 10-16.09.07ár. ceny żywca wieprzowego w skupie ponownie wzrosły i według danych ministerstwa rolnictwa przeciętnie kształtowały się na poziomie 4,18 zł/kg, tj. o 2,9 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Były one jednocześnie niższe niż miesiąc wcześniej ok. 2 proc. oraz na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem.

Brak zmian cen skupu odnotowano natomiast na rynku bydła. Za żywiec ten w analizowanym okresie płacono nadal średnio 4,22 zł/kg, tj. o 1 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Według danych resortu, w dniach 10-16.09.07 r. brojlery kurze skupowano przeciętnie po cenie podobnej jak przed tygodniem, tj. 3,22 zł/kg, a indyki po 4,76 zł/kg, tj. o 0,6 proc. taniej. W ciągu miesiąca kurczęta potaniały o ok. 3 proc., a indyki podrożały o 6 proc.. W porównaniu do analogicznego tygodnia 2006ár. kurczęta i indyki były o 24 proc. droższe.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!