Według danych MRiRW, pszenica konsumpcyjna zdrożała w ciągu tygodnia o 2,3 proc. i w dniach 17-23 września średnio w kraju płacono za nią 848 zł za tonę. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca i roku - ziarno to było droższe odpowiednio o ok. 15 proc. oraz o ok. 51 proc.

"Wzrasta podaż zbóż do skupu. Młynarze mają już w zasadzie zabezpieczone zapasy na bieżącą produkcję, a zakupów dokonują jedynie w przypadku korzystnej dla nich ceny. Jednak popyt na zboża jest nadal duży, zwłaszcza ze strony naszych zachodnich sąsiadów, którzy sprowadzają z Polski głównie żyto i jęczmień" - napisali analitycy resortu w raporcie tygodniowym.

Żyto konsumpcyjne w ciągu tygodnia zdrożało o 3,8 proc. do 723 zł za tonę. Cena ta była o 12 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 48 proc. wyższa w odniesieniu do cen sprzed roku.

Od początku września 2007 r. obserwuje się szybkie tempo wzrostu cen skupu jęczmienia paszowego. W dniach 17-23 września za tonę tego ziarna dostawcy otrzymywali średnio 763 zł, tj. o 9,1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena jęczmienia była o ok. 30 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz prawie 2-krotnie wyższa niż przed rokiem.

W analizowanym okresie podrożała także kukurydza, za którą w skupie można było uzyskać 882 zł za tonę, wobec 824 zł za tonę tydzień wcześniej. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca ziarno kukurydzy było droższe o ok. 22 proc., a w porównaniu do notowań sprzed roku o ok. 56 proc.

Giełdowe ceny zbóż utrzymują się na wysokim poziomie. Na giełdzie Rol-Petrol 26 września br. za pszenicę konsumpcyjną płacono 845- 855 zł za tonę, za jęczmień paszowy 750 zł za tonę, a za pszenżyto 740 zł za tonę.

Ceny skupu trzody chlewnej w dniach 17-23 września, według danych MRiRW, przeciętnie ukształtowały się na poziomie 4,19 zł za kilogram, tj. nieznacznie (o 0,4 proc.) wyższym niż w poprzednim tygodniu. Były one zbliżone do notowanych przed miesiącem iáprzed rokiem.

W ciągu tygodnia o 1,5 proc. obniżyła się średnia cena skupu bydła. W analizowanym okresie płacono za nie 4,16 zł za kilogram, tj. nieznacznie (o 0,3 proc.) mniej niż przed miesiącem i o blisko 4 proc. mniej niż przed rokiem.

Od początku września ceny skupu kurcząt typu brojler nie uległy istotnym zmianom. Według danych MRiRW, w dniach 17-23 września płacono za nie 3,23 zł za kilogram, tj. o blisko 2 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o prawie 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia cena indyków wzrosła w tym czasie do 4,80 zł za kilogram, tj. o 0,8 proc. w ciągu tygodnia, oáponad 5 proc. w ciągu miesiąca i o ok. 19 proc. w odniesieniu do porównywalnego okresu sprzed roku.

W trzecim tygodniu września ceny zbytu półtusz wieprzowych były nieznacznie (o 0,2 proc.) wyższe, a ćwierćtusz wołowych nieco (o 0,4 proc.) niższe niż tydzień wcześniej.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!