Szkodniki powodują straty w przechowywanych płodach rolnych. Zanieczyszczają zboże wylinkami i trupami, wydzielinami i odchodami, zakażają bakteriami i grzybami, powodują też zawilgocenie i zagrzewanie się produktów. Ziarno uszkodzone przez szkodniki ma gorszą jakość, ponieważ zachodzą w nim procesy biochemiczne. Żerowanie szkodników w ziarnie zbóż obniża zdolność kiełkowania nasion, a nawet całkowicie ją niszczy. Do zwalczania szkodników stosuje się przede wszystkim środki chemiczne w postaci stałej (proszki), płynnej (roztwory) lub gazowej. Do ochrony ziarna przeznaczonego do spożycia stosowane są inne środki niż do siewnego. Ziarno po dezynfekcji ma jednak specyficzny zapach, który po pewnym czasie znika i można je poddać procesowi przemiału. Środki mają okres karencji, czyli czas potrzebny do całkowitego ich rozkładu, a tak potraktowane ziarno może być przekazane do spożycia dopiero po upływie tego okresu.

GRYZONIE I PTAKI

Szczególnie uciążliwe są gryzonie, jak myszy czy szczury, które nie tylko uszkadzają ziarno, ale zanieczyszczają je swoimi odchodami i sierścią oraz przenoszą choroby. Gryzonie rozmnażają się szybko i są bardzo żarłoczne. Jak z nimi walczyć? Jest wiele metod, przede wszystkim ważna jest profilaktyka, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. W magazynach należy dbać o czystość i szczelność. Trzeba też zachować niską wilgotność powietrza – około 75 proc. i temperaturę – około 10OC. Po stwierdzeniu obecności szkodników można zastosować metodę fizyczną, która polega na wprowadzaniu do pomieszczenia wysokich i niskich temperatur. Największe znaczenie ma ogrzewanie do temperatury 48–52OC przez około 45 minut, taka temperatura zabija szkodniki, nie niszcząc przy tym ziarna. Temperatury ujemne poniżej –5OC rzadko się stosuje, natomiast podłogi, ściany i opakowania odkaża się gorącą parą.

Na gryzonie stosuje się obok pułapek i potrzasków również trucizny, jednak nie powinny być one w postaci gazów, pyłów i pary. Należy je zmieniać, bo szkodniki po pewnym czasie uodparniają się, poza tym preparaty nie mogą być toksyczne dla ludzi i wywoływać ujemnego wpływu na pomieszczenia i produkty przechowywane.

MAŁE SZKODNIKI

szkodnik2.jpg