Od 20 do30 września przypada agrotechniczny termin siewu dla żyta w województwach: lubuskim, wielkopolskim (z wyjątkiem powiatów złotowskiego, pilskiego, czarnkowskiego, chodzieskiego i północnej części wągrowieckiego, kolskiego, tureckiego, kaliskiego), północnej części dolnośląskiego, opolskim (z wyjątkiem części południowo-wschodniej), północnej części pomorskiego i w zachodnio-pomorskim. Według z zaleceń Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w zachodnio-pomorskim żyto siać można do 5 października. Jak informują doradcy KWS sugerowane terminy przez IUNG można przyśpieszyć o 3-5 dni, zatem to właśnie teraz przypada termin ich siewu.

Żyto hybrydowe zanim wejdzie okres zimy musi mieć czas na wegetację. Od momentu siewu, wysiewając żyto hybrydowe w ilości 180 szt./m2 czyli ok 63 kg/ha (MTZ 35 g) powinno mieć dyspozycji okres 6 tygodni (42 dni), choć na wypadek szybszego nadejścia zimy lepiej jeśli czas ten jest nieco dłuży (50 dni). Ważne, żeby okres wegetacji jesiennej pozwolił roślinom wejść w fazę krzewienia.

Żyto mieszańcowe wysiewa się w ilości 150-240 szt./m2, czyli ok 53-85 kg/ha przy MTZ 35 g. Przy opóźnionym siewie trzeba pamiętać, że im późniejszy termin siewu od optymalnego, tym norma wysiewu powinna być większa.

Ziarna do gleby wysiewa się na głębokość 2-3 cm. Zbyt głęboki siew jest przyczyną opóźnienia wschodów roślin. Ponadto rośliny z takiego siewu, krótko po wschodach są słabsze i trudniej im osiągnąć fazę krzewienia w skróconym czasie wegetacji jesiennej, który z kolei jest wynikiem opóźnionych wschodów. W efekcie można się spodziewać obniżenia w plonowaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!