Co roku pojawia się problem nieproszonych lokatorów w miejscach składowania plonów. Najczęściej przyczyną jest nieodpowiednie przygotowanie magazynu lub w ogóle brak jakichkolwiek działań ograniczających rozwój szkodników.

PODSTAWĄ SĄ ZABIEGI PROFILAKTYCZNE

Pierwszym krokiem w kierunku wyeliminowania szkodników magazynowych jest profilaktyka. Rozpoczynamy ją bezpośrednio po żniwach, starannie czyszcząc wszystkie przenośniki - szczególnie tzw. żmijki. Nie należy też odkładać na później prac przy kombajnie zbożowym. Oczyścić trzeba cały układ omłotowy, usuwając wszystkie znajdujące się tam resztki. W przeciwnym razie w różnych zakamarkach w grubej często warstwie kurzu, ziarna i plew szkodniki mogą swobodnie rozmnażać się, przezimować i w przyszłym sezonie wrócić ze świeżo wymłóconym zbożem do miejsca przechowywania ziarna. W takiej sytuacji populacja szkodników gwałtownie wzrasta, stając się problemem na niespotykaną wcześniej skalę.

Czerwiec to odpowiedni moment na przygotowanie magazynów płaskich i silosów na przyjęcie nowych zbiorów. Podczas porządków warto przyjrzeć się, czy nie ma oznak żerowania owadów. Nawet jeśli nie odnajdziemy żadnych śladów, nie należy zakładać, że problem ze szkodnikami nie będzie nas dotyczył. Mogą one bowiem ukrywać się w miejscach niedostępnych dla naszego oka.

Usunięcie pajęczyn i dokładne zamiecenie posadzek dotyczy również pomieszczeń, w których będziemy wykonywać dezynsekcję chemiczną. Zabieg ten coraz częściej wykonuje się profilaktycznie przed składowaniem ziarna. Przed zabiegiem chemicznym ściany można wybielić wapnem gaszonym, które osuszy i odkazi powierzchnie. Warto również uszczelnić wszelkie szczeliny np. zaprawą murarską. Wskazane jest, aby po takich porządkach pomieszczenie magazynowe dobrze przewietrzyć.

W PUSTYCH MAGAZYNACH I SILOSACH

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem składowania ziarna, w dobrze wysprzątanym i przygotowanym do tego celu magazynie należy przeprowadzić dezynsekcję. Dotyczyć to powinno nie tylko magazynów, ale również całego sprzętu mającego kontakt z ziarnem.