Plantacje zbóż należy chronić już od najwcześniejszych faz rozwojowych, broniąc je przed chorobami podstawy źdźbła, a następnie źdźbeł i liści. Służą do tego zabiegi wykonywane w terminach nazywanych T1 oraz T2. Nie inaczej jest z ochroną kłosów. Termin wykonania zabiegu opryskiwania w tej fazie (BBCH 51-59, czyli od początku kłoszenia, gdy szczyt kłosa wyłania się z pochwy i ukazuje się pierwszy kłosek, do zakończenia kłoszenia, czyli do czasu, gdy wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy i całkowicie widoczny jest kłos uprawianego zboża) stanowi niejako zwieńczenie sezonu wegetacyjnego, zabezpieczając jednocześnie potencjalny plon przed wystąpieniem sprawców chorób powodowanych przez grzyby.

Podobnie jak w przypadku zabiegów wykonywanych we wcześniejszych fazach rozwojowych, znaczenie ma tutaj nie tylko termin wykonania zabiegu, ale także prawidłowe dobranie substancji czynnej wchodzącej w skład fungicydu, które decydować będzie o skuteczności zabiegu. Dla skuteczności wykonanego oprysku istotne są także warunki panujące podczas wykonywania zabiegu (temperatura oraz wilgotność). W okresie kłoszenia pszenica porażana może być przez wielu sprawców chorób, dlatego też każdorazowo warto takowych rozpoznać i zaznajomić się z ich biologią oraz szkodliwością.