Zgodnie z Polską Normą zawartość białka w I klasie jęczmienia browarnego nie może przekraczać 11,5 proc., w II klasie – 12 proc., a w III – 12,5 proc. W wypadku wyrównania ziarna wymagania są następujące: w I klasie – co najmniej 90 proc., w II klasie – co najmniej 85 proc. w III klasie – co najmniej 75 proc.

Mimo że Polska Norma wyróżnia trzy klasy jakościowe, to dla słodowni i browarów liczy się tylko ziarno najwyższej jakości (I klasa).

Największy wpływ na jakość ziarna jęczmienia ma azot. Duże jego  dawki powodują zmniejszenie celności ziarna, a przede wszystkim wyraźne zwiększenie zawartości azotu, a tym samym białka w ziarnie. Taki sam niekorzystny efekt uzyskuje się przy późnym nawożeniu (w fazie strzelania w źdźbło i kłoszenia) nawet niskimi dawkami azotu. Nadmiar białka bardzo niekorzystnie wpływa na jakość piwa, bo powoduje jego zmętnienie.
Zrównoważone nawożenie magnezowe, fosforowe i potasowe zapewnia właściwy rozwój bielma. W takich warunkach uzyskuje się dorodne, baryłkowate ziarno, dobrze wypełnione skrobią, o cienkiej plewce i małej powierzchni warstwy aleuronowej zawierającej białko.

Niekorzystny wpływ niedoboru tych składników na cechy jakościowe może ujawnić się przede wszystkim na glebach mało zasobnych, bo drobne ziarno zwiększa zawartość białka w stosunku do skrobi i pogarsza cechy fizyczne łuski.

Jęczmień, pomimo pobierania niewielkich ilości magnezu, wykazuje znaczną wrażliwość na niedobór tego składnika w glebie. Objawy jego niedoboru to paciorkowatość chlorofilowa liści, zahamowanie krzewienia produktywnego, słaby rozwój kłosa, niska zawartość magnezu w częściach nadziemnych. Przy niedoborze magnezu po krzewieniu dolistne dokarmianie wodnym roztworem siarczanu magnezowego jest bardzo plonotwórcze.

Na jakość ziarna jęczmienia browarnego korzystny wpływ mają mikroelementy, bo powodują one poprawę celności i wyrównania. Jednocześnie nie zwiększają zawartości azotu, a tym samym białka w ziarnie. W uprawie jęczmienia browarnego po zbożach należy zastosować mikronawóz miedziowy bądź wieloskładnikowy.

Źródło: "Farmer" 10/2008

Podobał się artykuł? Podziel się!