Zalecane terminy siewu zbóż zbliżają się ku końcowi. Ostatni termin przypada na 5 października. W tych regionach kraju gdzie będą wysiewane te gatunki zalecane jest wcześniejsze zaprawienie materiału siewnego.

Korzystając z materiału siewnego pochodzącego z własnego rozmnożenia, należy koniecznie przeprowadzić zaprawianie materiału siewnego. Zabieg ten to przede wszystkim ograniczenie ważnych chorób takich jak np. śnieć cuchnąca pszenicy (Tilletia caries), głownia pyląca pszenicy (Ustilago tritici), głownia pyląca jęczmienia (Ustilago nuda), przed- i powschodowa zgorzel siewek (różne gatunki grzybów, w tym Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.), pleśń śniegowa (różne gatunki grzybów, przede wszystkim Monographella nivalis -stadium konidialne Fusarium nivale). Niektórym chorobom np. śnieci pszenicy oraz głowni pylącej pszenicy zapobiec można wyłącznie stosując zabieg zaprawiania ziarna.

Bardzo popularnym sposobem przeprowadzenia zaprawiania materiału siewnego jest toczenie beczki po podwórku bądź wykorzystanie betoniarek. Obie metody nie wiążą się z dużą precyzją wykonania zabiegu, ponieważ zaprawa nie równomiernie pokrywa powierzchnie ziarna. Lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z zaprawiania w zaprawiarkach.

Przykładowe zaprawy chemiczne wykorzystywane w zaprawianiu pszenicy i pszenżyta:

·        Baytan Trio 180 FS (triadimenol, fluoksastrobina, fluopyram)

·        Beret Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil i tebukonazol),

·        Dublo 080 FS (prochloraz, tritikonazol),

·        Gizmo 060 FS (tebukonazol),

·        Sarox T 500 FS (karboksyna, tiuram),

·        Real Super 080 FS (prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II),tritikonazol)

Podobał się artykuł? Podziel się!