GUS oszacował zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi na 28,9 dt/ha, tj. o 0,5 dt/ha (o 1,7 proc.) więcej od średnich z lat 2001 - 2005. Plony w 2011 r. przedstawiają się następująco:
- pszenica - 32,6 dt/ha,
- jęczmień - 31,3 dt/ha,
- owies - 25,3 dt/ha,
- pszenżyto - 27,5 dt/ha,
- mieszanki zbożowe - 27,9 dt/ha.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oceniono na 35,5 dt/ha. Plony to:
- pszenica - 42,8 dt/ha,
- żyto - 24 dt/ha,
- jęczmień - 37,5 dt/ha,
- pszenżyto - 33,9 dt/ha,
- mieszanki zbożowe - 30,8 dt/ha.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy kukurydzy przewidzianej do zbioru na ziarno wynosi ok. 333,3 tys. ha, tj. o 1 proc. więcej niż średnia z lat 2001-2005. Plony kukurydzy uprawianej na ziarno szacuje się na 71,8 dt/ha, tj. o 24,9 proc. więcej od średnich plonów z lat 2001-2005, a zbiory na niespełna 2,4 mln t.

Podobał się artykuł? Podziel się!