Zapobiega wyleganiu inaczej

Najczęściej stosowanym regulatorem wzrostu zbóż w Polsce jest MODDUSŸ 250 EC*. Jego aplikacja powoduje dwukierunkowe zmiany w nadziemnym pokroju rośliny: redukcję wzrostu wpływającą na obniżenie położenia środka ciężkości rośliny oraz zwiększenie mechanicznej siły źdźbła poprzez pogrubienie jego ścianek i zwiększenie średnicy przekroju. Zastosowanie regulatora wzrostu Moddus wpływa również na wzmocnienie systemu korzeniowego roślin, co dodatkowo zabezpiecza przed wyleganiem korzeniowym, mającym znaczenie zwłaszcza na glebach organicznych lub w warunkach intensywnych opadów.

Poprawia plonowanie, nawet w warunkach bez wylegania

Rośliny traktowane produktem Moddus nawet przy niskiej presji wylegania lepiej plonują. Przypisuje się to przede wszystkim lepszemu rozwojowi systemu korzeniowego oraz zwiększeniu zawartości cukrów w roślinie traktowanej. Większa zawartość cukrów jest elementem zmiany procesów fizjologicznych, wydajniejszej fotosyntezy i zredukowanego oddychania. Wyniki badań Syngenta wykazały znacznie lepsze wykorzystanie makro i mikroelementów z gleby, w tym dużo lepsze pobieranie i wbudowywanie w struktury roślinne fosforu i potasu. Badania Syngenta udowodniły również wzrost efektywności plonotwórczej zaaplikowanego azotu. Roślina traktowana preparatem Moddus nie tylko lepiej pobiera, ale również – poprzez zwiększony turgor wywołany lepszym nagromadzeniem cukrów – lepiej gospodaruje wodą. W precyzyjnych badaniach kontenerowych, przeprowadzonych w halach wegetacyjnych, udowodniono, że na wytworzenie tej samej masy plonu roślina traktowana Moddus zużywa mniejszą ilość wody niż roślina kontrolna. Powyższe zmiany przekładają się na lepszy wzrost i rozwój roślin w warunkach stresowych.

Rekomendacje Syngenta

Rekomendujemy stosowanie preparatu Moddus w fazie początku strzelania w źdźbło. W tym momencie preparat wzmacnia roślinę w miejscu najbardziej narażonym na działanie sił fizycznych czyli u podstawy źdźbła. Wcześnie zastosowany regulator zmienia od początku pokrój rośliny oraz wydajność procesów fizjologicznych dając najlepsze korzyści plonotwórcze. W przypadku wystąpienia wysokiego ryzyka wyleganiem, produkt można zastosować ponownie uzyskując wzmocnienie źdźbła w jego wyższych partiach. Zgodnie z etykietą rejestracyjną istnieje możliwość zastosowania go we wszystkich gatunkach zbóż.

*według badań panelowych niezależnej agencji badawczej, 2013

Podobał się artykuł? Podziel się!