Z godnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1572 z 18 października 2006 r., zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przyjęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż, od 1 listopada 2006 r. obniżono maksymalną wilgotność ziarna kukurydzy przyjmowanego w skupie interwencyjnym (Dz. U. UE  L 290 z 20.10.2006, str. 29). Ograniczono także dopuszczalny udział ziaren połamanych oraz przegrzanych podczas suszenia. Wprowadzono również do oceny nową cechę jakościową – gęstość ziarna w stanie zsypnym.

Wymagania jakościowe

Autor: M. Ptaszyński

Opis: Wymagania jakościowe

Wszystkie te zmiany Komisja Europejska uzasadnia koniecznością zmniejszenia strat podczas przechowywania ziarna. Tymczasem chodzi o to, aby ograniczyć skalę interwencji, a tym samym jej koszty.

Za zwiększoną wilgotność ziarna kukurydzy (w zakresie 13,1–13,5 proc.) stosuje się potrącenia od ceny interwencyjnej (101,31 euro za tonę). Gdy ziarno ma wilgotność od 10 do 12,4 proc., stosowane są dodatki do ceny interwencyjnej. Podobnie gdy gęstość ziarna kukurydzy waha się od 71 do 73 kg/hl, stosuje się potrącenia od ceny. Wynoszą one 0,5 euro za tonę, jeśli gęstość ta wynosi mniej niż 73 do 72 kg/hl, a 1 euro za tonę, gdy wynosi mniej niż 72 do 71 kg/hl.•

Komisja Europejska pracuje nad całkowitym wycofaniem się z interwencji na rynku kukurydzy. Najbardziej przeciwko temu protestują Węgrzy, których to dotknie w największym stopniu ze względu na skalę produkcji tego zboża. W połowie grudnia 2006 r. zablokowali oni podjęcie decyzji w tej sprawie. Nie ma co się im dziwić, gdyż w ubiegłym sezonie skupowym Węgry zaoferowały do interwencji blisko 3,3 mln ton kukurydzy, Słowacja – 320 tys. ton, Czechy – 125 tys. ton, a Polska – 105 tys. ton.

Źródło: Farmer 01/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!