Przewiduje się, iż ziarno z tegorocznych zbiorów będzie drobniejsze, ale o wysokiej zawartości białka, pod warunkiem, że pogoda dopisze w trakcie żniw. Zbliżające się duże żniwa, a także realizowany import ziarna zbóż z Niemiec, z kierunku południowego, a także drogą morską wpływają na dalszą korektę cen.

Na rynku pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży krajowego jęczmienia paszowego ozimego. Ponadto, dostępny jest  również jęczmień paszowy z importu z kierunku południowego i Niemiec. Jest także dużo ofert sprzedaży pszenicy paszowej z kierunku południowego. Na rynku pojawiła się również węgierska pszenica konsumpcyjna z tegorocznych zbiorów.

W analizowanym tygodniu, sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej z rezerw ARM osłabła. Podczas dotychczasowych przetargów, ARM sprzedała za pośrednictwem WGT prawie 50 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej ze swoich rezerw.

Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach) (Dane za okres  30.06 – 06.07.2008):               

  • Region Centralno - Wschodni - 812,00 ( tydzień temu   798,00 zł/t)
  • Kujawsko - Mazurski - 795,00 (793,00 zł/t)        
  • Południowy - 798,00 (800,00 zł/t)
  • Śląski  - 808,00 (808,00 zł/t)
  • Zachodni - 775,00 (798,00 zł/t)

Średnia cena  797,60 zł/t  -   niewielki spadek  (tydzień temu 799,40 zł/t)

Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą  incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. 

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Giełda