W sezonie 2009/2010, w porównaniu z okresem poprzednim, wystąpił wzrost wolumenu eksportu zbóż, ziemniaków oraz importu ziemniaków i warzyw. Udział wolumenu importu zbóż w przychodach ogółem w roku gospodarczym 2009/2010 stanowił 4,7 proc., w roku 2008/2009 - 5,6 proc., a w roku 2007/2008 - 5,8 proc. Natomiast udział eksportu w rozchodach ogółem wahał się od 8,2 proc. w roku 2009/2010 do 7,9 proc. w roku 2008/2009 i 3,3 proc. w roku 2007/2008 - podaje GUS.

Spożycie podstawowych produktów w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtowało się następująco:
- zboża - w 2008 r. - 112 kg, w 2009 r. - 111 kg, w 2010 r. - 110 kg,
- ziemniaki - w 2008 r. - 118 kg, w 2009 r. - 116 kg, w 2010 r. - 112 kg,
- warzywa - w 2008 r. - 115 kg, w 2009 r. - 116 kg, w 2010 r. - 108 kg,
- owoce - w 2008 r. - 55,0 kg, w 2009 r. - 55,5 kg, w 2010 r. - 45,0 kg.

Podobał się artykuł? Podziel się!