Naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zbadali nasilenie występowania chorób podsuszkowych w pszenżycie ozimym, uprawianym na polach produkcyjnych, w zależności od przedplonu, ochrony fungicydowej i odmiany.

Chorobami występującymi w największym nasileniu były: zgorzel korzeni, łamliwość źdźbła oraz fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła. Nasilenie zgorzeli korzeni zależało od przedplonu. Najmniej objawów tej choroby odnotowano w pszenżycie uprawianym po roślinach bobowatych, natomiast najwięcej - po zbożach, okopowych oraz kukurydzy.

W ochronie przed łamliwością źdźbła skuteczne okazały się fungicydy zastosowane na początku fazy strzelania w źdźbło. Oprysk wykonany na liść flagowy nie ograniczał występowania chorób.

Naukowcy zaobserwowali różne nasilenie chorób podsuszkowych w zależności od odmiany pszenżyta, jednak różnice te nie były istotne statystycznie. Większe różnice w nasileniu występowania chorób wynikały z rejonu uprawy i roku obserwacji.

Badania prowadzono w latach 2006-2009, na plantacjach towarowych pszenżyta ozimego położonych w 6 województwach. Obserwacjom poddano 103 próby liczące po 100 losowo wybranych roślin, zebranych w fazie dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75-77).

Wyniki badań zostały opisane w artykule „Choroby podsuszkowe pszenżyta ozimego w wybranych rejonach Polski", opublikowanym w wydawnictwie naukowym Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin.

Podobał się artykuł? Podziel się!